2 nguyên tắc vàng giúp bạn đăng ký domain (Tên Miền) .VN hiệu quả nhất

2 nguyên tắc vàng giúp bạn đăng ký domain (Tên Miền) .VN hiệu quả nhất

Nắm vững hai nguyên tắc vàng hết sức quan trọng sẽ góp phần mang đến hiệu quả tích cực cho hồ sơ đăng ký domain (tên miền) .VN của bạn.

Hiện nay, đa số người sử dụng Internet Việt Nam khi xây dựng website thường ưu tiên sử dụng domain Việt Nam vì các tên miền Việt Nam khi sử dụng sẽ nâng cao tính cạnh tranh và khả năng mở rộng, thu hút mọi người sử dụng Internet trong nước hơn. Việc đăng ký domain .VN hiện nay được thực hiện tại VNNIC thông qua các nhà đăng ký do VNNIC chỉ định và tuân thủ những nguyên tắc hết sức chặt chẽ.

VNNIC xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động dăng ký domain nhằm giúp cho quá trình kiểm soát và cấp phép sử dụng domain được tiến hành nhanh gọn và dễ dàng hơn. Những nguyên tắc này cần được tuân thủ một cách tuyệt đối và được xem là khuôn mẫu chung phục vụ cho hoạt động quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam.

Hiện nay, đa số người sử dụng Internet Việt Nam khi xây dựng website thường ưu tiên sử dụng domain Việt Nam vì các tên miền Việt Nam khi sử dụng sẽ nâng cao tính cạnh tranh và khả năng mở rộng, thu hút mọi người sử dụng Internet trong nước hơn. Việc đăng ký domain .VN hiện nay được thực hiện tại VNNIC thông qua các nhà đăng ký do VNNIC chỉ định và tuân thủ những nguyên tắc hết sức chặt chẽ.

VNNIC xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động dăng ký domain nhằm giúp cho quá trình kiểm soát và cấp phép sử dụng domain được tiến hành nhanh gọn và dễ dàng hơn. Những nguyên tắc này cần được tuân thủ một cách tuyệt đối và được xem là khuôn mẫu chung phục vụ cho hoạt động quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam.

1. Chỉ được đăng ký domain trong trạng thái tên miền chưa được đăng ký

Việc quản lý sẽ vô cùng khó khăn nếu có nhiều người cùng lúc sử dụng chung một domain. Việc sử dụng chung tên miền cũng sẽ tạo ra khó khăn cho người dùng Internet trong việc truy cập vào website mà họ thực sự mong muốn tham khảo và tìm kiếm thông tin ở đó. Thực tế cũng cho thấy, hệ thống Internet cũng không cho 2 người dùng trở lên cùng lúc sử dụng chung một tên miền nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý và khai thác tài nguyên Internet.

Tại Việt Nam, trước khi thực hiện đăng ký domain, việc kiểm tra xem tên miền đã được sử dụng hay chưa, có bị trùng lắp hay không được xem là một yêu cầu bắt buộc. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền, VNNIC cũng sẽ thực hiện công tác kiểm tra này và nếu phát hiện trường hợp tên miền mà người nộp hồ sơ muốn đăng ký trước đó đã được người khác đăng ký sử dụng thì đương nhiên hồ sơ đó sẽ không hợp lệ và không được chấp nhận.

Tất nhiên, với những hồ sơ thỏa mãn điều kiện tên miền chưa được đăng ký từ trước sẽ được VNNIC tiếp nhận hồ sơ và chuyển qua các bước kiểm tra, đánh giá cụ thể hơn.

2. Nguyên tắc xét duyệt nội dung khi đăng ký domain

– Domain được đăng ký phải không có các cụm từ mang tính xâm phạm đến chủ quyền, và an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, tên miền được đăng ký không chứa các từ ngữ vi phạm đạo đức xã hội.
– Tên miền phải được hiểu một cách rõ ràng, không gây ra sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc khi không dùng dấu của tiếng Việt;
– Chỉ được chứa các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận, đó có thể là các ký tự từ A đến Z; 0 đến 9,…
– Ở mỗi cấp, tên miền không được nhiều hơn 63 ký tự, số lượng này được tính theo chiều dài sau khi chuyển đổi tên miền thành chuỗi không dấu ASCII.

Có thể nhận thấy, các nguyên tắc kiểm duyệt nội dung của hồ sơ đăng ký domain chủ yếu nhằm xác định lại tính hợp lệ của tên miền cần đăng ký, tránh các trường hợp người tiến hành đăng ký sử dụng các tên miền không hợp lệ, chứa các cụm từ có thể được hiểu theo những nghĩa không phù hợp với đạo đức, lợi ích quốc gia.

Nắm vững và đáp ứng hai nguyên tắc nêu trên, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng hoàn thành hồ sơ đăng ký tên miền của mình và đương nhiên, VNNIC cũng sẽ không có lý do gì để từ chối hồ sơ đăng ký của bạn.