mainwp-wordpress-sites

3 cách tuyệt vời để quản lý nhiều trang web WordPress

Ngày nay, không có gì lạ khi một người tự điều hành nhiều trang web WordPress . Mặc dù thật dễ dàng để sử dụng nền tảng wp này, nhưng việc duy trì chúng nếu bạn có nhiều hơn sẽ rất tốn thời gian.

May mắn là có rất nhiều cách để làm cho quá trình quản lý nhiều trang web WordPress đơn giản hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng các nền tảng của bên thứ ba chuyên dụng như ManageWP, các plugin như MainWP và cũng có thể hợp lý hóa quy trình theo cách thủ công. Hãy xem xét và sử dụng phương pháp phù hợp.

1. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

3

Có một số dịch vụ của bên thứ ba cho phép bạn liên kết các trang web WordPress của mình với một bảng điều khiển quản lý như

  • ManageWP : Giải pháp này là một công cụ quản lý WordPress phổ biến đã xuất hiện vài năm nay. Thật dễ dàng để thiết lập, sử dụng đơn giản và có nhiều chức năng trong bảng điều khiển của nó.
  • InfiniteWP : Dịch vụ này cung cấp cả tùy chọn mất phí và miễn phí. Đó là một công cụ quản lý mạnh mẽ với nhiều tùy chọn, tuy hơi khó khăn để thiết lập.

Với những nền tảng này, bạn chỉ cần đăng ký, liên kết các trang web của bạn với chúng bằng cách cung cấp thông tin đăng nhập và lĩnh vực đang kinh doanh.

2. Sử dụng Plugin

4

Sử dụng plugin là cách dễ dàng và an toàn hơn. Bạn có thể sử dụng 2 plugin như:

  • MainWP: Plugin này cho phép bạn chỉ định một trang web WordPress làm trung tâm hoạt động của mình và liên kết tất cả các trang web khác với nó. Ưu điểm là bạn sẽ có thể chạy các trang web của mình bằng một bảng điều khiển.
  • iTheme Sync: Mặc dù giải pháp này hơi thiếu tính năng, nhưng nó có thể xử lý các vấn đề cơ bản, chẳng hạn như cập nhật, sao lưu và nội dung của trang web của bạn.

3. Làm thủ công

5

Bạn có thể sử dụng cách tiếp cận thủ công khi quản lý nhiều trang web WordPress. Để làm điều này bạn có thể dùng cách:

  • Sử dụng WordPress Multisite: Nền tảng cung cấp một hệ thống quản lý tích hợp cho những người điều hành một số trang web. Tuy còn 1 số hạn chế nhỏ về tính năng, nhưng chung quy nó rất đáng để sử dụng.

Trả lời