3 Plugin liên hệ mẫu miễn phí tốt nhất cho WordPress

3 Plugin liên hệ mẫu miễn phí tốt nhất cho WordPress

Có rất nhiều các mẫu liên hệ tốt nhưng mình sẽ giới thiệu cho các bạn các plugin liên hệ được nhiều người ưu ái sử dụng nhất mà nhẹ cho hosting nhé.

1. Plugin-1 Contact Form 7

Contact Form 7  đã hơn 5 năm tuổi và với hơn số 1 tr + lượt tải xuống. Đây là một trong những plugin tốt nhất. Theo mặc định, nó đi kèm với simple Liên hệ hoạt động như bên dưới:

2. Plugin-2 Fast Secure Contact Form

Bạn có thể dễ dàng thêm các trường, sắp xếp lại các trường, thêm nhiều người dùng TO-CC, sửa đổi kiểu CSS , Bật Captcha, xuất dữ liệu , sửa đổi tất cả các phần trước của  cài đặt email , v.v. Mình thấy cái này rất là ok các bạn nên thử.

3. Phổ thông hơn đó là GOOGLE FROM?

Đây là ví dụ về một mail soạn từ GOOGLE FROM?

Google sẽ lưu trữ  tất cả các chi tiết vào bảng Google Drive Excel theo mặc định. Hệ sinh thái của google sẽ thực sự tiện dụng để biên dịch all response list ở giai đoạn sau.