Bảng mã lỗi kobelco?

1. Bảng mã lỗi Kobelco tổng hợp?

C012: Lỗi tín hiệu cảm biến áp suất cao bơm 1 không chính xác.

C013: Lỗi mất kết nối cảm biến áp suất cao bơm 1-> kiểm tra dây điện kết nối,đầu giắt cắm,Cảm Biến xem hỏng hay chưa.

C022: Lỗi tín hiệu cảm biến áp suất cao bơm 1 không chính xác.

C023: Lỗi mất kết nối cảm biến áp suất cao bơm 2  -> kiểm tra dây điện kết nối,đầu giắt cắm,Cảm Biến xem hỏng hay chưa.

E013: Lỗi mất kết nối van PSV bơm P1-> kiểm tra dây điện kết nối, các đầu giắt cắm, sau đó đến thân van, vệ sinh lại, nêu không được phải thay van mới.

E023: Lỗi mất kết nối van PSV bơm P2-> kiểm tra dây điện kết nối, các đầu giắt cắm, sau đó đến thân van, vệ sinh lại, nêu không được phải thay van mới.

 (mẹo hay: các bạn có thế đảo giắc điện hoặc của 2 con cho nhau xem có báo cùng lỗi không để xác định hỏng bộ phận nào)

Z030: Báo lỗi Balo Kém-> thay balo hoặc bộ ruột balo mới.

B013: mất kết nối cảm biến áp suất thấp nâng cần Boom

B023: mất kết nối cảm biến áp suất thấp hạ cần Boom

B033:mất kết nối cảm biến áp suất thấp ra tay cần Arm

B043: mất kết nối cảm biến áp suất thấp vào tay cần Arm

B053: mất kết nối cảm biến áp suất thấp vào gầu Bucket

B063: mất kết nối cảm biến áp suất thấp ra gầu Bucket

B073: mất kết nối cảm biến áp suất thấp quay toa Swing

B093: mất kết nối cảm biến áp suất thấp di chuyển phải

B103: mất kết nối cảm biến áp suất thấp di chuyển trái

-> khi bị lỗi này cần kiểm tra dây điện kết nối, các đầu giắt cắm, sau đó đến thân Cảm Biến xem hỏng hay chưa

B163:mất kết nối cảm biến áp suất thấp option bơm 1 (búa hoặc kẹp)

D012: Lỗi tín hiện đầu ra On của  van P1 Unload

D013: Lỗi kết nối của van P1 Unload

D022: Lỗi tín hiệu đầu ra của van P2 Unload

D023: Lỗi kết nối của van P2 Unload

D033: Lỗi kết nối của van di chuyển thẳng

D063: Lỗi kết nối của van arm

F013: Lỗi van lực sỹ

F023: Lỗi kết nỗi của van quay toa

F033: Lỗi kết nối của van di chuyển rùa thỏ

P119F: Cảm biến áp suất common rail mất tín hiệu -> kiểm tra đứt dây, zắc điện, cảm biến chết.

P0191: Cảm biến áp suất common rail mất tín hiệu -> kiểm tra đứt dây, zắc điện, cảm biến chết.

P0192: Cảm biến áp suất common rail báo mức lỗi áp thấp-> kiểm tra đứt dây, zắc điện, cảm biến chết.

P0193: Cảm biến áp suất common rail báo mức lỗi áp cao-> kiểm tra đứt dây, zắc điện, cảm biến chết.

P0237: Cảm biến khí nạp (cảm biến gió) mức thấp, hoặc đứt dây lỏng giắc

P0108: Cảm biến khi nạp mức cao,hoặc đứt dây lỏng giắc

P0234: Tốc độ Turbo quá cao

P0118: Cảm biến nhiệt độ nước quá nóng-> kiểm tra sôi nước, tắc két, van hằng nhiệt.

P0183: Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu quá cao

P0335: Cảm biến vòng tua chính tốc độ động cơ mất tín hiệu -> không khởi động được

P0340: Cảm biến vòng tua phụ  động cơ mất tín hiệu

P0617: Củ đề không phát tín hiệu về hộp -> Kiểm tra dây điện kết nối đến ECU , hoặc ECU hỏng. Kiểm tra ổ khóa có vấn đề gì ko.

P0686: Báo lỗi relay căt mát trục trặc-> dính chân hoặc đứt cầu chì

P0629: Van SCV trên bơm cao áp không có điện-> kiểm tra lại giắc điện, van.

P0628: Van SCV trên bơm cao áp quá áp-> kiểm tra giắc cắm hoắc van kém

P2633: Lỗi van SCV hoặc lỗi ECU

P2635: Bơm cao áp bị kẹt tắc-> không đề nổ tránh vỡ bơm

P0088: Áp suất thanh common rail quá lớn-> kiểm tra van giới hạn áp lực dầu hoặc do lỗi van SCV có vấn đề gây thiếu dầu

P0183: Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu quá cao

P1211: Mất nguồn điều khiển kim nhóm 1

P1212: Mất nguồn điều khiển kim nhóm 2

P0201: Kim số 1 hỏng

P0102: Kim số 2 hỏng

P0103: Kim số 3 hỏng

P0104: Kim số 4 hỏng

P1601: Kim chạy sai thứ tự điều khiển

P0217: Động cơ chạy quá nóng

P0219: Động cơ chạy quá tốc độ

P0611: Dòng điện vào ECU quá thấp

P0200: Dòng điện vào ECU quá cao

P0605: Lỗi flash ROM

P0606: Lỗi hộp điều khiển thủy lực CPU, động cơ sẽ không khởi động

Z010: Lỗi cảm biến common rail hoặc  lỗi kim kém.

Z020: Lỗi  báo hệ thống bất thường-> kiểm tra hệ thống lọc nhiên liệu, dầu diezel có bị bẩn không

 

K014: Lỗi dính chân relay cắt mát không nhả, kiểm tra thay thế relay cắt mát.

G032: cảm biến tua máy quá tốc độ gửi tín hiệu về hộp ECU

G033: mất kết nối cảm biến tua máy quá tốc độ

G042: Cảm biến tua máy quá tốc độ gửi tín hiệu về hộp ECU

G043: mất kết nối cảm biến tua máy về hộp đen-> kiểm tra dây kết nối, giắt cắm, hỏng cảm biến

I113: Lỗi hộp đen ECU mất tín hiệu.-> kiểm tra vệ sinh  giắc cắm, dây điện. Nếu hỏng hộp cần sửa chữa hoặc thay thế hộp đen khác

20161: Lỗi hệ thống common rail ->kiểm tra cảm biến common rail, van giới hạn áp lực dầu, bơm cao áp, kim.(SK135SR-1E)

20004: Lỗi mất tín hiệu cảm biến common rail-> kiểm tra giắc điện, dây dẫn, cảm biến

20411: Lỗi mất tín hiệu cảm biến common rail hoặc cảm biến gió -> kiểm tra giắc điện, dây dẫn, cảm biến (SK135SR-1E)

H098: Lỗi cảm biến nhiên liệu, kiểm tra dây và cảm biến nhiên liệu

H091: Mất kết nối chân âm cảmiến nhiên liệu, kiểm tra dây và cảm biến nhiên liệu

H093:  Mất kết nối cảm biến nhiên liệu, kiểm tra dây và cảm biến nhiên liệu

2. Một số mã lỗi khác?

P2228 Atmospheric pressure sensor malfunction (LOW) Cảm biến áp suất khí quyển không bình thường (Thấp)
P2229 Atmospheric pressure sensor malfunction (HI) Cảm biến áp suất khí quyển không bình thường (Cao)
P0192 Common rail pressure sensor malfunction (LOW) Cảm biến áp suất đường ống rail không bình thường (Thấp)
P0193 Common rail pressure sensor malfunction (Hi) Cảm biến áp suất đường ống rail không bình thường (Cao)
P0191 Common rail pressure sensor malfunction Cảm biến áp suất đường ống rail không bình thường
P0237 Boost pressure sensor malfunction (LOW) Cảm biến áp suất tăng áp không bình thường (Thấp)
P0108 Boost pressure sensor malfunction (Hi) Cảm biến áp suất tăng áp không bình thường (Cao)
P0117 Coolant temperature sensor malfunction (Low) Cảm biến nhiệt độ nước làm mát không bình thường (Thấp)
P0118 Coolant temperature sensor malfunction (Hi) Cảm biến nhiệt độ nước làm mát không bình thường (Cao)
P0182 Fuel temperature sensor malfunction (Low) Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu không bình thường (Thấp)
P0183 Fuel temperature sensor malfunction (Hi) Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu không bình thường (Cao)
P0335 Engine speed main sensor malfunction Cảm biến tốc độ động cơ chính không bình thường
P0340 Engine speed Sub sensor malfunction Cảm biến tốc độ động cơ phụ không bình thường
P2120 Accelerator sensor 1 and 2 malfunction Cảm biến bàn đạp chân ga 1 và 2 không bình thường
P2122 Acceleration sensor 1 malfunction (LOW) Cảm biến bàn đạp chân ga 1 không bình thường (Thấp)
P2123 Acceleration sensor 1 malfunction (Hi) Cảm biến bàn đạp chân ga 1 không bình thường (Cao)
P2127 Acceleration sensor 2 malfunction (LOW) Cảm biến bàn đạp chân ga 2 không bình thường (Thấp)
P2128 Acceleration sensor 2 malfunction (Hi) Cảm biến bàn đạp chân ga 2 không bình thường (Cao)
P0629 Suply pump SCV malfunction (Power source line short) Bơm cung cấp của hệ thống thủy lực không bình thường (Ngắt đường ống chính)
P0628 Suply pump SCV malfunction ( Ful discharge mode) Bơm cung cấp của hệ thống thủy lực không bình thường (Không thay đổi theo chế độ làm việc)
P2635 Suply pump SCV sticking Bơm cung cấp SCV nóng
P0088 Excessive common rail pressure Áp suất hệ thống common rail quá mức
P1211 Injector common 1 ground short Ngắn mạch kim phun 1
P1214 Injector common 2 ground short Ngắn mạch kim phun 2
P1212 Injector common 1 open circuit Hở mạch kim phun 1
P1215 Injector common 2 open circuit Hở mạch kim phun 2