Bảo mật cho WordPress bằng cách đổi tên thư mục wp-content

Như bạn biết, trong một website sử dụng mã nguồn WordPress thì tất cả các file ảnh, stylesheets, theme hay plugin theo mặc định đều nằm trong thư mục wp-content. Nếu bạn đổi tên thư mục này thành một tên khác thì sao? Website wordpress của bạn còn hoạt động được nữa không? Câu trả lời là nó vẫn hoạt động bình thường nếu bạn thực hiện theo hướng dẫn bên dưới của tôi.

1. Hướng dẫn đổi tên thư mục wp-content

Bước 1: Đổi tên thư folder wp-content thành một tên mới, ví dụ tôi sẽ đổi sang tên mới ví dụ là thanhthai

Sau khi đổi folder wp-content sang tên mới thì lúc này bảng điều khiển của plugin và theme sẽ có thông báo lỗi. Để khắc phục tình trạng lỗi này, bạn hãy thực hiện theo bước 2 của mình.

Bước 2: Cấu hình file wp-config.php

Chú ý: Tạo file backup cho wp-config.php để để phòng trường hợp làm sai có thể quay lại được icon smile Bảo mật cho WordPress bằng cách đổi tên thư mục wp content

Mở file wp-config.php và tìm dòng

require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);
(thường dòng này nằm ở cuối file wp-config.php). Chèn code bên dưới lên trên nó.

define (‘WP_CONTENT_FOLDERNAME’, ‘thanhthai’); define (‘WP_CONTENT_DIR’, ABSPATH . WP_CONTENT_FOLDERNAME) ;
define (‘WP_CONTENT_FOLDERNAME’, ‘thanhthai’);
define (‘WP_CONTENT_DIR’, ABSPATH . WP_CONTENT_FOLDERNAME) ;
Trong đó thanhthai là tên mới của folder wp-content.

Kiểm tra kết quả sau khi cấu hình lại file config. Nếu phát sinh thêm 1 vấn đề khác, đó là phần theme lại không hiển thị được ảnh thumbnai ta có thể làm như sau:

Thumbnail của theme trong folder theme không hiển thị, đồng nghĩa với việc theme hiển thị bên ngoài website chính cũng không hiển thị do thiếu các file stylesheets, images,…Khắc phục nó bằng cách, chèn thêm 2 dòng code này vào vị trí tiếp theo của 2 dòng code trên.

define(‘WP_SITEURL’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’] . ‘/’); define(‘WP_CONTENT_URL’, WP_SITEURL . WP_CONTENT_FOLDERNAME);
define(‘WP_SITEURL’, ‘http://’ . $_SERVER[‘HTTP_HOST’] . ‘/’);
define(‘WP_CONTENT_URL’, WP_SITEURL . WP_CONTENT_FOLDERNAME);

Kết quả lúc này là thumbnai trong bảng điều khiển theme đã hiển thị như bình thường. Sau khi thực hiện đổi tên xong, tất cả các file upload đều được upload vào folder với đường dẫn là tên của folder mới.

thu-muc-upload-da-dc-doi-ten

Và khi view source cũng thấy không còn gì liên quan đến wp-content nữa, mà lúc này nó đã được đổi sang tên mới, thư mục wp-content đã được đổi tên, viewsource cũng đã thấy thay đổi. Chúc bạn thành công.