Cách ẩn bài đăng khỏi trang chủ trong WordPress?

1. Phương pháp 1. Ẩn một bài đăng WordPress khỏi trang chủ bằng plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và nó được khuyến khích cho người mới bắt đầu. Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin WordPress Hide Posts .

Khi plugin được kích hoạt, hãy tiếp tục và chỉnh sửa bài đăng bạn muốn ẩn. Bạn sẽ thấy phần ‘Ẩn bài viết’ mới ở cột bên phải của trình chỉnh sửa.

hideposts-settings

Đơn giản chỉ cần chọn các tùy chọn bạn thích và sau đó lưu bài đăng của bạn.

2. Ẩn các bài đăng và trang WordPress theo cách thủ công

Đoạn mã sau sử dụng thẻ điều kiện is_home () để tìm hiểu xem người dùng có đang xem trang chủ hay không. Nếu có, thì nó sẽ loại trừ các ID bài đăng khỏi truy vấn.

function wpb_exclude_from_home($query) {
      if ($query->is_home() ) {
          $query->set('post__not_in', array(1737, 1718));
      }
}
add_action('pre_get_posts', 'wpb_exclude_from_home');

Đừng quên thay thế các ID bên trong mảng bằng ID thực của các bài đăng hoặc trang mà bạn muốn loại trừ.Để xem ID các bạn có thể làm như sau:

Xem thêm:  Cách thiết lập sao lưu WordPress tự động với CodeGuard

Về cơ bản, bạn có thể chỉ cần chỉnh sửa một bài đăng hoặc trang để xem ID của nó trong thanh địa chỉ của trình duyệt.

Ẩn các bài đăng hoặc trang WordPress khỏi Nguồn cấp dữ liệu RSS

Nếu bạn muốn ẩn một bài đăng WordPress khỏi trang chủ cũng như nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress, thì bạn có thể chỉ cần sử dụng thẻ điều kiện is_feed trong mã.

1
2
3
4
5
6
function wpb_exclude_from_feed($query) {
      if ($query->is_feed() ) {
          $query->set('post__not_in', array(1737, 1718));
      }
}
add_action('pre_get_posts', 'wpb_exclude_from_feed');

Bây giờ nếu bạn đã đăng nhập với tư cách quản trị viên và cố gắng truy cập nguồn cấp dữ liệu RSS WordPress của mình, thì bạn sẽ vẫn thấy các bài đăng được liệt kê ở đó. Những người dùng khác sẽ không thể xem các bài đăng bị loại trừ khi họ xem nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn.

Ẩn bài đăng hoặc trang WordPress khỏi Tìm kiếm trang web

Bây giờ, nếu bạn muốn ẩn các bài đăng cụ thể khỏi tìm kiếm trang web WordPress thì sao? Để làm điều đó, bạn chỉ cần thêm thẻ điều kiện is_search vào mã.

1
2
3
4
5
6
function wpb_exclude_from_search($query) {
      if ( $query->is_search() ) {
          $query->set('post__not_in', array(1737, 1718));
      }
}
add_action('pre_get_posts', 'wpb_exclude_from_search');

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình và tìm kiếm các bài đăng bạn muốn ẩn. Mặc dù những bài đăng này là công khai, chúng sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Xem thêm:  Hướng dẫn cách làm dọn dẹp, tối ưu Database cho WordPress

Ẩn bài đăng hoặc trang WordPress khỏi mọi nơi

Cho đến nay, chúng ta đã học cách ẩn một bài đăng hoặc trang WordPress khỏi các khu vực cụ thể. Bây giờ, điều gì về việc ẩn hoàn toàn một bài đăng WordPress khỏi tất cả các khu vực này cùng một lúc?

Để làm điều đó, bạn có thể kết hợp tất cả các thẻ có điều kiện mà chúng tôi đã sử dụng trước đó trong một đoạn mã.

1
2
3
4
5
6
function wpb_exclude_from_everywhere($query) {
      if ( $query->is_home() || $query->is_feed() ||  $query->is_search() || $query->is_archive() ) {
          $query->set('post__not_in', array(1737, 1718));
      }
}
add_action('pre_get_posts', 'wpb_exclude_from_everywhere');

Mã này sẽ ẩn các bài đăng đã cho khỏi trang chủ, nguồn cấp RSS, kết quả tìm kiếm và các trang lưu trữ – chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Cách cài đặt và thiết lập bình luận Facebook trong WordPress?

0/5 (0 Reviews)