Cách cài đặt CSF (ConfigServer Firewall)

Cách cài đặt CSF (ConfigServer Firewall)

ConfigServer Firewall (hoặc CSF) là một tường lửa và miễn phí cho hầu hết các bản Linux. Ngoài chức năng cơ bản của firewall – filtering packets- CSF bao gồm các tính năng bảo mật khác, chẳng hạn như phát hiện login/intrusion/flood. CSF bao gồm tích hợp giao diện người dùng cho cPanel, DirectAdmin và Webmin.

  1. Để cài đặt CSF, hãy đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng người dùng root
  2. Tải xuống gói cài đặt CSF

  1. Tệp đã tải xuống là dạng nén của gói tar và phải được giải nén và giải nén trước khi có thể sử dụng. Để giải nén tệp, hãy sử dụng lệnh và nhấn enter.

  1. Bây giờ là lúc thực thi tập lệnh trình cài đặt của CSF. Di chuyển đến thư mục csf và thực hiện tập lệnh cài đặt như hình dưới đây.

  1. Tường lửa hiện đã được cài đặt, nhưng bạn nên kiểm tra xem các mô-đun iptables cần thiết có khả dụng hay không. Bạn có thể kiểm tra nó bằng lệnh dưới đây

perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl

Tường lửa sẽ hoạt động nếu không có lỗi  nào được báo cáo. OK như vậy là mình đã hoàn thành việc ConfigServer Firewall. Chúc các bạn thành công.