Cách cài đặt Hyper-V trên Windows Server 2012

1) Đăng nhập vào máy chủ VPS Windows của bạn bằng người dùng quản trị viên.

2) Mở Server Manager.

3) Trong Server Manager chọn Add Roles and Features

4) Chọn Role-based or Feature-based Installation nhấp vào next

5) Chọn máy chủ thích hợp hoặc để mặt định – Nhấp vào tiếp theo.

6) Chọn Hyper-V. Nhấp vào tiếp theo.

7) Nhấp vào Thêm tính năng nếu bạn cần các tính năng bổ sung cho Hyper-V.

8)Next và không chọn bất kỳ tính năng nào trong tùy chọn features in Features vào nút Tiếp theo.

9) Trên màn hình tiếp theo, chọn bộ tích hợp drive mạng cho máy chủ ảo. Sau đó nhấp vào nút next.

10) Định cấu hình vị trí để lưu trữ các tệp đĩa cứng ảo Hyper-V. Nhấp vào nút next

11) Chờ nó cấu hình setup là xong

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong nếu bạn cần cài đặt SQL Server 2012 Express thì có thể tham khảo bài viết: Cách cài đặt SQL Server 2012 Express trên Windows Server 2012