Cách cài đặt SQL Server 2012 Express trên Windows Server 2012

1. Cài đặt SQL Server 2012 Express

Trước khi cài đặt SQL Server 2012, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt hoặc bật các thành phần dưới đây trên máy chủ ảo Windows của mình.

 1. Tải xuống và cài đặt .NET Framework 4.0. Nếu máy tính có quyền truy cập Internet, thiết lập SQL Server sẽ tải xuống khi cần.
 2. Bật .NET Framework 3.5 bằng Control Panel -> Programs and Features -> Turn on/off features

Bây giờ đi qua các bước tiếp theo để cài đặt.

 1. Đăng nhập vào máy chủ Windows của bạn với người dùng administrator.
 2. Tải xuống máy chủ SQL thích hợp được thiết lập từ liên kết https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062
 3. RUN để cài đặtẢnh chụp màn hình cửa sổ Cài đặt SQL Server 2012 Express với nút "Chạy" được chọn
 4.  Tệp sẽ bắt đầu giải nén các tệp cài đặtCửa sổ hiển thị thanh tiến trình cài đặt
 5.  Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn tùy chọn trên cùng để cài đặt.Cửa sổ Trung tâm Cài đặt SQL Server với "Cài đặt SQL Server Mới" được đánh dấu
 6. Quá trình thiết lập sẽ xử lý các hoạt động cơ bản và bạn cần phải tích chọn vào “ I accept the license terms ” và next.Thỏa thuận cấp phép SQL Server 2012 Express
 7. Màn hình tiếp theo sẽ là Cập nhật sản phẩm. Máy chủ SQL sẽ kiểm tra và cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào. Để nguyên như vậy và nhấp vào tiếp theo.Trang cập nhật sản phẩm SQL Server 2012
 8. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy rằng thiết lập đã sẵn sàng để cài đặt.Trang thiết lập SQL Server 2012 Express
 9. Trên trang Instance Features chúng ta sẽ chọn các tính năng bạn muốn cài đặt.Trang thiết lập SQL Server 2012 Express hiển thị các tùy chọn và mô tả tính năng
 10. Trên trang Instance Configuration chọn tên cho phiên bản hoặc chọn phiên bản mặc định.Sau đó nhấp vào tiếp theo.Trang cấu hình phiên bản có "Phiên bản được đặt tên" được đánh dấu
 11. Bước tiếp theo là cấu hình máy chủ. Từ đây, bạn có thể thay đổi các dịch vụ Windows được liên kết với phiên bản SQL Server này. Nhấn Next để tiếp tục.Trang cấu hình máy chủ SQL Server 2012 với tab "Đối chiếu" được đánh dấu
 12. Bước tiếp theo là cấu hình Database Engine. Trên tab Cấu hình Máy chủ Server Configuration ,bạn có thể họn như mình ở hình ảnh bên dưới và tiếp tục next.Trang cấu hình công cụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
 13.  Trên tab Data Directories, bạn có thể thay đổi vị trí của tệp nhật ký và các tệp khác mà SQL sẽ sử dụng sau đó nhấp vào Next.Trang Cấu hình Công cụ Cơ sở dữ liệu với tab "Thư mục Dữ liệu" được đánh dấu
 14. Màn hình tiếp theo là tùy chọn Error Reporting. Bạn có thể chọn có muốn gửi báo cáo lỗi cho Microsoft hay không. Chỉ cần nhấp vào tiếp theo.
 15. Tại thời điểm này, máy chủ SQL sẽ cài đặt trên máy tính của bạn. Quá trình này có thể mất một lúc để hoàn thành tùy thuộc vào máy tính bạn đang sử dụng.Thanh tiến trình cài đặt SQL Server 2012 Express
 16. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được một màn hình hiển thị chi tiết về những gì đã hoàn thành và  miss nếu có bất kỳ vấn đề nào.Cài đặt Trang hoàn chỉnh với các tính năng đã cài đặt được đánh dấu

OK như vậy là đã hoàn thành- chúc các bạn thành công.