Cách cài đặt SQL Server 2016 Express

1. Tải xuống và cài đặt SQL Server 2016 Express Edition

Nếu bạn đang cố gắng cài đặt SQL Server 2016 express, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng mình đã thực hiện một số bước quan trọng. SQL Server express yêu cầu cài đặt .NET Framework 4.6. Bạn có thể kiểm tra trước khi cài đặt SQL Server, nhưng may mắn thay, SQL Server 2016 express sẽ tự động kiểm tra và cài đặt nếu cần. Ngoài ra, nếu bạn đang chạy Windows Server 2012 R2, cần phải có bản cập nhật windows KB2919355 trước khi cài đặt khung SQL.

 1. Trước tiên, hãy tải xuống tệp thực thi từ trang web của Microsoft:
  https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=56840Cửa sổ hiển thị màn hình lựa chọn ngôn ngữ trong SQL Server 2016 Express
 2. Tiếp theo, bạn sẽ cần chọn loại cài đặt của mình.Cửa sổ hiển thị SQL Server 2016 express edition Kiểu cài đặt với cài đặt "Cơ bản" được chọn
 3. Sau khi chọn loại cài đặt của mình, bạn cần phải Chấp nhận thỏa thuận cấp phép.Cửa sổ hiển thị một phân đoạn của thỏa thuận cấp phép cho SQL Server 2016 với SP2 Express Edition
 4. Từ đó, bạn sẽ cần chọn vị trí cài đặt mới hoặc nếu bạn thấy ổn với vị trí mặc định, bạn có thể chỉ cần nhấp vào Cài đặt .Cửa sổ hiển thị các tùy chọn vị trí cài đặt cho SQL Server 2016 express
  Cửa sổ hiển thị thanh tiến trình tải xuống và cài đặt
 5. Hoàn thành! Từ đây, bạn có thể Kết nối với máy chủ ngay lập tức, Tùy chỉnh cài đặt hoặc Cài đặt SQL Server Management Studio.Cửa sổ hiển thị menu hoàn chỉnh Cài đặt SQL Server

 

2. Cài đặt SQL Server 2016 Express với các tham số tùy chỉnh

Cửa sổ hiển thị SQL Server 2016 express edition Loại cài đặt với cài đặt "Tùy chỉnh" được chọn

 1. Đầu tiên, bạn cần chọn vị trí tải xuống trình cài đặt và nhấp vào Cài đặt .Cửa sổ hướng dẫn người dùng chỉ định vị trí đích tải xuống phương tiện SQL Server
  Cửa sổ hiển thị thanh tiến trình để tải xuống gói cài đặt
 2. Sau khi tải xuống hoàn tất, bạn sẽ được dẫn đến Trung tâm Cài đặt Máy chủ. Từ đây bạn có một số tùy chọn. Để bắt đầu, hãy chọn tùy chọn có nhãn Cài đặt riêng SQL Server mới .Cửa sổ hiển thị trung tâm cài đặt SQL Server với các tùy chọn khác nhau
 3. Chấp nhận thỏa thuận cấp phép và chọn Tiếp theo .Mẫu Thỏa thuận cấp phép SQL Server Express 2016
 4. Màn hình tiếp theo sẽ cố bất kỳ sự cố tiềm ẩn nào có thể xảy ra trong quá trình cài đặt. Nếu bất kỳ quy tắc nào không thành công, chúng có thể được giải quyết tại đây bằng cách nhấp vào liên kết dưới cột trạng thái của bất kỳ quy tắc nào bị lỗi. Sau đó, chọn Chạy lại để thử kiểm tra lại. Sau khi tất cả các mục trong cột Trạng thái hiển thị ‘Đạt’, hãy chọn Tiếp theo ở cuối màn hình.Cửa sổ hiển thị Quy tắc toàn cầu của SQL Server Express với 9 thông qua và 0 không thành công
 5. Màn hình tiếp theo cung cấp cho bạn tùy chọn bật Cập nhật tự động để theo dõi phiên bản SQL Server của bạn và tải xuống các bản cập nhật nếu cần. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, hãy chọn hộp kiểm được đánh dấu “Sử dụng Microsoft Update” và chọn Tiếp theo .Cửa sổ hiển thị các tùy chọn để bật cập nhật tự động
 6. Tại đây, SQL Server sẽ cố gắng kiểm tra lại xem có bất kỳ vấn đề nào nữa mà bạn cần lưu ý liên quan đến cài đặt của mình không. Giải quyết mọi sự cố không thành công bằng phương pháp tương tự như trước đó và nhấn Chạy lại . Khi tất cả các bài kiểm tra đã vượt qua, hãy chọn Tiếp theo .Cửa sổ hiển thị Quy tắc cài đặt Sever SQL với 5 được thông qua và 0 không thành công
 7. Trên màn hình Lựa chọn Tính năng, bạn có các tùy chọn để chọn các tính năng và thư mục cài đặt mà bạn thích. Bạn có thể xem mô tả của từng tính năng và điều kiện tiên quyết bắt buộc ở phía trên bên phải của cửa sổ. Nếu bạn không có bất kỳ tùy chọn nào, bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định và chọn Tiếp theo .Cửa sổ hiển thị các tính năng SQL Server có sẵn với mô tả của từng
 8. Sau khi chọn các tính năng mong muốn của bạn, SQL sẽ cố gắng kiểm tra lại các quy tắc của nó, lần này tập trung vào các tính năng bạn đã chọn gần đây. Các bài kiểm tra này sẽ tự động vượt qua. Nếu có thử nghiệm không thành công, bạn có thể giải quyết bằng cách nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn, giống như trước đây. Sau khi tất cả các bài kiểm tra đã qua, hãy chọn Tiếp theo .Cửa sổ hiển thị Quy tắc tính năng của SQL Server với 2 thông qua và 0 không thành công
 9. Màn hình tiếp theo sẽ nhắc bạn chọn tên và ID cho phiên bản máy chủ của bạn. Bạn cũng có thể chọn để nó mặc định. Sau đó, chọn Tiếp theo .Màn hình cấu hình phiên bản hiển thị các trường biểu mẫu để đổi tên phiên bản SQL và ID của bạn
 10. Trên màn hình Cấu hình máy chủ, bạn sẽ được cung cấp các tùy chọn để định cấu hình tài khoản dịch vụ windows mà SQL sẽ sử dụng để chạy phiên bản. Bạn có thể để mặc định này trừ khi bạn muốn chỉ định một tài khoản khác. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Tiếp theo .Cửa sổ hiển thị các tùy chọn cấu hình SQL Server
 11. Tiếp theo, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để chỉ định quản trị viên cho phiên bản SQL của mình. Sử dụng tài khoản Quản trị viên Windows mặc định hoặc bạn có thể chọn Chế độ hỗn hợp và chỉ định mật khẩu cho tài khoản quản trị viên hệ thống. Bạn cũng có thể thêm người dùng cửa sổ khác làm quản trị viên bằng các tùy chọn có sẵn. Khi bạn hoàn thành ở đây, hãy nhấp vào Tiếp theo .Màn hình cấu hình công cụ cơ sở dữ liệu với các tùy chọn để chọn quản trị viên hệ thống
 12. Màn hình tiếp theo này cung cấp cho bạn các tùy chọn để cài đặt và định cấu hình các dịch vụ báo cáo. Chúng tôi sẽ sử dụng tùy chọn mặc định ở đây và chọn Tiếp theo .Cửa sổ hiển thị các tùy chọn dịch vụ báo cáo nhanh SQL Server 2016
 13. Màn hình cuối cùng này là biểu mẫu đồng ý cho biết rằng bạn đang chọn cài đặt Microsoft R Open. Sau khi chọn Chấp nhận và nhấp vào Tiếp theo , SQL sẽ bắt đầu cài đặt.Microsoft R Open biểu mẫu đồng ý
  Màn hình hiển thị thanh tiến trình cài đặt SQL Server 2016 Express
 14. Thiết lập hiện đã hoàn tất! Sau khi hoàn thành, SQL Server sẽ hiển thị cho bạn danh sách mọi thứ đã thành công hoặc không thành công. Tại thời điểm này, bạn cũng có thể đi qua Trung tâm Cài đặt SQL Server và cài đặt bất kỳ công cụ cụ thể nào mà bạn có thể cần.Màn hình hoàn thành cài đặt hiển thị danh sách các tính năng đã cài đặt thành công hoặc không cài đặt được

OK chúc các bạn thành công