Cách cài đặt và cấu hình dịch vụ ProFTPD FTP trên Ubuntu 14.04 LTS

Để cài đặt ProFTPD trên máy chủ vps Ubuntu 14.04 LTS của bạn, chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Đầu tiên, đăng nhập vào máy chủ Ubuntu của bạn với tư cách là người dùng root bằng ứng dụng SSH
 2. Sử dụng lệnh sau để cài đặt cập nhật hệ thống:
  sudo apt-get update
 3. Bạn có thể cài đặt các dịch vụ ProFTPD FTP bằng lệnh:
  apt-get -y install proftpd
 4. Trên màn hình cấu hình ProFTPD, chọn cài đặt là Standalone sau đó nhấn TAB để di chuyển con trỏ đến nút OK và nhấn Enter để xác nhận.
 5. Quá trình cài đặt và cấu hình có thể mất vài phút.
 6. Một khi đã cài đặt xong, bạn có thể cấu hình các dịch vụ ProFTPD bằng cách chỉnh sửa proftpd.conf  nằm ở /etc/proftpd/proftpd.conf với soạn thảo yêu thích của bạn.
  nano /etc/proftpd/proftpd.conf
 7. Trong tệp cấu hình, hãy thay đổi tên máy chủ thay thế bằng hostname thực tế của server của bạn.
 8. Để hạn chế người dùng vào thư mục chính của họ, hãy (xóa dấu # khỏi) dòng có nội dung Default root.
 9. Sau khi thực hiện các thay đổi, hãy lưu tệp cấu hình bằng lệnh Ctrl + o , nhấn Enter, rồi nhấn Ctrl + x .
 10. Cuối cùng, bạn sẽ cần khởi động lại dịch vụ ProFTPD bằng lệnh sau:
  service proftpd restart

Tham khảo thêm dịch vụ hosting: https://inet.vn/hosting/web-hosting