Cách cấu hình ZOHO Mail trên OUTLOOK

Cách cấu hình ZOHO Mail trên OUTLOOK

1. Hướng dẫn cách cấu hình Zoho mail trên Outlook

– Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của bạn để cho phép truy cập IMAP cho tài khoản (Select Settings >> POP/ IMAP and Email Forwarding >> Enable IMAP)
– Khởi chạy ứng dụng Microsoft Outlook trong máy tính của bạn.
– Vào mục Account Settings » Email Accounts » Email tab
– Chọn New để thiết lập một tài khoản mới trong Outlook.
– Trong mục Add New Account settings page, Chọn ‘Manually configure Server settings or Additional Server Types’ » Click Next
– Trong ‘Choose Email Service’ chọn Internet mail và click ‘Next’.
– “Add New Email Account” page, bạn chọn nhập thông tin chi tiết như sau:

 • Your Name – Preferred Display Name (tên của bạn)
 • E-mail Address –Cung cấp Địa chỉ Email Zoho – username@zoho.com/ user@domain.com

– Điền thông tin máy chủ:

 • Account Type:  – Chọn IMAP để tạo tài khoản IMAP
 • Incoming mail Server: – imap.zoho.com
 • Outgoing mail Server:- smtp.zoho.com

* Thông tin đăng nhập:

– User name – Địa chỉ email của tài khoản zoho của bạn (user@yourdomain.com cho Email Hosting người dùng /
– Password -Mật khẩu tài khoản Zoho
– Chọn ‘Remember Password’
– Nhấp vào ‘More Settings’, trong cửa sổ bật lên xuất hiện, nhấp vào Máy chủ thư đi

Một cửa sổ mới sẽ hiện lên bạn click vào “Outgoing Server”

 • Chọn ‘My outgoing server (SMTP) requires authentication’
 • Chọn ‘Use same settings as my incoming server’

outlook5

* Tab ‘Advanced’

 • Incoming Server (IMAP): 993
 • Chọn ‘This server requires an encrypted connection (SSL)’
 • Outgoing Server (SMTP): 465
 • Select ‘SSL’ from the drop down for encrypted connection
 • Người gửi:
 • Chọn ‘Leave a copy of messages on the server‘
 • Click ‘Ok’.

outlook9

– Click ‘Test Account Settings’. Outlook sẽ kiểm tra cài đặt bằng cách gửi thư Kiểm tra.

– Khi thử nghiệm thành công, Outlook sẽ hiển thị cửa sổ bật lên như được hiển thị.

– Click Close
– Trong cửa sổ ‘Add Email Accounts’ Window, click Next.
– Outlook sẽ hiển thị thông báo để hoàn thành thành công Wizard.
– Cấu trúc thư mục trong tài khoản Zoho của bạn sẽ được hiển thị.

outlook11

OK như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cấu hình email tên miền ZOHO Mail trên OUTLOOK