Cách chuyển WordPress từ Subdomain sang Root Domain đúng cách?

Cách chuyển WordPress từ Subdomain sang Root Domain đúng cách?

Bạn có muốn di chuyển một trang WordPress từ Subdomain sang Root Domain không? Quá trình này khá dễ thực hiện và có một cách để giữ thứ hạng SEO của bạn.

1. Chuyển WordPress từ miền phụ sang miền gốc?

Tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền gốc của bạn. Ví dụ: http://yourwebsite.example.com là một tên miền phụ của example.com. Trong trường hợp này, example.com là miền gốc.

Bước 1. Tạo một bản sao lưu hoàn chỉnh cho trang web của bạn

Bạn phải cài đặt giải pháp sao lưu trên trang web để sao lưu tự động. Có rất nhiều plugin sao lưu WordPress mà bạn có thể sử dụng để giữ an toàn cho WordPress của mình.

Bước 2. Di chuyển các tệp WordPress của bạn từ tên miền phụ sang thư mục gốc

Trước tiên, bạn cần kết nối với trang web của mình bằng ứng dụng  FTP hoặc trình quản lý tệp của cPanel.

downloadwpfiles

Tiếp theo, mở thư mục public_html của tên miền gốc . Tùy thuộc vào cách thiết lập môi trường lưu trữ WordPress thư mục này cũng có thể được đặt tên là www hoặc theo tên miền của bạn.

Bây giờ, bạn cần tải tất cả các tệp WordPress bạn đã tải xuống trước đó vào thư mục gốc.

uploadwpfiles

Bước 3. Thay đổi cài đặt URL WordPress và URL trang web

Chỉnh sửa tệp wp-config.php và thêm các dòng sau ngay trước dòng “That’s all, stop editing! Happy blogging”

define('WP_HOME','http://example.com');
define('WP_SITEURL','http://example.com');

Đừng quên thay thế example.com bằng tên miền của riêng bạn. Nếu bạn muốn trang web gốc của mình sử dụng www thì bạn sẽ cần nhập các URL có tiền tố www.

Lưu các thay đổi của bạn và tải tệp wp-config.php trở lại trang web của bạn.

Bước 4. Cập nhật URL

Bạn sẽ cần cài đặt và kích hoạt plugin Velvet Blues Update URL . Khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Tools » Update URLs

updateurls

Bước 5. Chuyển hướng tất cả lưu lượng tên miền phụ sang tên miền gốc

Nếu thư mục miền phụ của bạn đã có tệp .htaccess thì bạn có thể xóa tệp đó và tạo một tệp mới. Bên trong tệp .htaccess mới, bạn cần sao chép và dán mã sau:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yoursubdomain\.example\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ "http://example.com/$1" [R=301,L]
</IfModule>
Ok vậy là xong – các bạn lưu lại là được chúc các bạn thành công.