Cách để hạn chế hình ảnh bài đăng website có kích cỡ quá lớn?

Cách để hạn chế hình ảnh bài đăng website có kích cỡ quá lớn?

Nếu một hình ảnh trong bài viết có kích cỡ quá lớn- vô tình nó sẽ phá vỡ toàn bộ From website- dẫn đén bài viết cấu trúc rất xấu. Cộng thêm về hosting cũng bị ảnh hưởng do chiếm nhiều tài nguyên hơn chút, website load chậm hơn do hình ảnh lớn.

WordPress-CSS-tips

Các bạn chỉnh sửa thêm vào file này trong style.css

.post img {
maxwidth: 550px; /* Adjust this value according to your content area size*/
height: auto;
}

Ok như vậy là đã xong, mình đã hướng dẫn hoàn thành cho các bạn – chúc các bạn thành công.