Cách dọn dẹp thư viện Media WordPress của bạn (2 phương pháp dễ dàng)

Phương pháp 1. Dọn dẹp Media WordPress bằng Trình Media Cleaner

Đối với phương pháp này, chúng ta sẽ sử dụng plugin Media Cleaner. Nó có sẵn dưới dạng một plugin miễn phí với phiên bản chuyên nghiệp có sẵn với một số tính năng khác.

Đầu tiên, điều bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Media Cleaner .Sau khi kích hoạt, hãy truy cập trang Media »Cleaner để phân tích thư viện phương tiện WordPress của bạn. Trong quá trình này, nó sẽ tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn để lưu trữ dữ liệu.

Sau đó, bạn cần nhấp vào nút Start Scan để chạy phân tích media

Media Cleaner

Media Cleaner bây giờ sẽ tìm kiếm các tệp trong thư viện phương tiện của bạn không được sử dụng trên trang web của bạn.

Kết quả làm sạch phương tiện

Bạn có thể chọn các tệp mà bạn không muốn giữ lại và xóa chúng. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Xóa tất cả để xóa ngay lập tức tất cả các tệp Media không sử dụng.

Phương pháp 2: Dọn dẹp Thư viện Media WordPress bằng Media Deduper

Đối với phương pháp này, chúng ta sẽ sử dụng plugin Media Deduper. Nó cũng có sẵn dưới dạng cả phiên bản miễn phí và trả phí.

Tuy nhiên, khuyên các bạn nên sử dụng phiên bản chuyên nghiệp vì nó cho phép bạn ngăn việc xóa các hình ảnh trùng lặp trong thư viện WordPress, Yoast SEO, WooCommerce , v.v.

Đầu tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin Media Deduper.

Sau khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Media »Manage Duplicates và nhấp vào nút Index Media để phân tích thư viện media của bạn.

Quản lý bản sao

Plugin sẽ bắt đầu phân tích thư viện phương tiện của bạn và sẽ liệt kê tất cả các hình ảnh trùng lặp. Sau khi xem xét các tệp, bạn có thể chọn tất cả các tệp hoặc các bản sao cụ thể. Tiếp theo, chỉ cần chọn ‘smart delete’ từ trình đơn tvà nhấp vào nút Apply là được.

Xóa thông minh

Tính năng Smart Delete sẽ đảm bảo rằng các hình ảnh đang được sử dụng trên trang web của bạn không bị xóa. Nó cũng sẽ hợp nhất các hình ảnh trùng lặp cho phép bạn sử dụng lại các tệp phương tiện mà không cần tải lại cùng một tệp.

OK như vậy là đã xong. Cơ bản là việc tối ưu này sẽ giúp giải phóng dung lượng tương đối cho hosting do không bị trùng lặp cũng như phải lưu trữ các media chỉ up lên mà chưa bh được sử dụng cả.