Cách Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

Lỗi 405 Not Allowed có nghĩa là phương thức yêu cầu của bạn không hợp lệ hoặc không được cho phép tại server.

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi 405 Method Not Allowed:

Các phương thức bị sai hoặc không tồn tại là do các nguyên nhân sau:

  • Người dùng đã gửi sai các phương thức: POST, GET, PUT, DELETE,…
  • Người dùng yêu cầu truy cập vào một chức năng mà người dùng không có đủ thẩm quyền để truy cập.
  • Khi muốn truy cập vào website thì người dùng cần đáp ứng một vài điều kiện của website: via ajax, auth…
  • Người dùng nhập sai cấu trúc URL của website
  • Máy chủ để lưu trữ website bị lỗi.

2. Cách Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

– Bước 1: Đăng nhập vào VPS

– Bước 2: Build Method
Di chuyển đến đường dẫn

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_conf

Chúc các bạn thành công!

>>> Cách sửa lỗi 0xc00007b trên win 10