Cách Fix lỗi 69 Dragon city?

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi 69 Dragon city?

  • Kết nối internet kém.
  • Dữ liệu ứng dụng được xếp chồng lên nhau và sau đó xung đột với nhau.
  • Thiết bị của bạn đã hoạt động quá lâu.
  • Sử dụng VPN và các công cụ của bên thứ ba.

2. Cách Fix lỗi 69 Dragon city?

  • Thay đổi kết nối của bạn và tìm mức ưu tiên tín hiệu mạnh thành 4g hoặc kết nối tốt.
  • Xóa dữ liệu trò chơi, đi tới cài đặt, sau đó là ứng dụng và đi đến Dragon City để xóa dữ liệu trò chơi.
  • Khởi động lại thiết bị của bạn, sau đó chơi trò chơi 20-30 phút sau khi bạn bật điện thoại.
  • Xóa dữ liệu trong công cụ của bên thứ ba đó.

3. Kết luận?

Việc này chủ yếu nguyên nhân chính là do vấn đề kết nối hãy kiểm tra lại kết nối của bạn để fix lỗi 69 Dragon city này nhé.

2.3/5 (3 Reviews)
Xem thêm:  Sửa lỗi windows host process rundll32