Cách fix lỗi advapi32.dll?

1. Lỗi advapi32.dll là gì?

advapi32.dll là một file hệ thống của Windows, chứa các hàm API (Application Programming Interface) cho việc quản lý tài khoản người dùng, bảo mật hệ thống và các chức năng khác liên quan đến quản lý dịch vụ. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các ứng dụng và hệ thống Windows.

Đây là 1 ví dụ về lỗi “ADVAPI32.dll not found” cho Windows XP, Vista và Windows 7:

2. Nguyên nhân của lỗi advapi32.dll?

Chủ yếu do nguyên nhân file ADVAPI32.dll bị hỏng hoặc bị thiếu do các cuộc tấn công của vi-rút, mất điện và lỗi ghi đĩa có thể khiến các tệp bị thiếu hoặc bị hỏng. Nếu đúng như vậy, thì hệ điều hành không thể tìm thấy tệp ADVAPI32.dll và quá trình khởi động bị tạm dừng với lỗi “ADVAPI32.dll was not found”.

3. Cách fix lỗi advapi32.dll?

Cách 1: Tải xuống Advapi32.dll và cài đặt thủ công

Trước hết, bạn cần tải Advapi32.dll xuống PC: https://windll.com/vi/dll/1072/download

 • Sao chép tệp vào thư mục cài đặt chương trình sau nơi nó bị thiếu tệp DLL.
 • Di chuyển tệp DLL vào thư mục trong Hệ thống của bạn (C:\Windows\System32 và 64 bit trong C:\Windows\SysWOW64\).
 • Khởi động lại máy tính.
Cách 2: Sửa các tệp hệ thống bị hỏng bằng lệnh SFC

Trên Windows Vista và Windows 7, có thể sử dụng công cụ Windows SFC (trình kiểm tra tệp hệ thống) tích hợp sẵn để tự động quét các tệp hệ thống của máy tính và sửa chữa chúng nếu cần.

Dưới đây là các bước để chạy SFC:

 1. Khởi động từ đĩa cài đặt Windows của bạn
 2. Nhấp vào Sửa chữa máy tính của bạn sau  khi chọn ngôn ngữ, thời gian và đầu vào bàn phím thích hợp.
 3. Chọn ổ cài đặt Windows, thường là C:\, và nhấn Next
 4. Chọn Dấu nhắc Lệnh khi hộp Tùy chọn Khôi phục Hệ thống xuất hiện
 5. Viết lệnh sau và nhấn Entersau đó:
  sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\Windows\

  Thay thế D: bằng ký tự của trình điều khiển nơi Windows được cài đặt và D:\Windows bằng vị trí thư mục Windows.

>>> Cách fix lỗi d3dx9_43.dll

Cách 3: Kiểm tra ổ cứng bằng tiện ích CHKDSK

Nếu ổ cứng bị xâm phạm tính toàn vẹn của tệp, có thể sử dụng tiện ích CHKDSK tích hợp sẵn của Windows để quét đĩa và sửa lỗi hệ thống tệp.

Dưới đây là các bước để chạy CHKDSK:

 1. Khởi động từ đĩa cài đặt Windows của bạn
 2. Nhấp vào Sửa chữa máy tính của bạn sau  khi chọn ngôn ngữ, thời gian và đầu vào bàn phím thích hợp.
 3. Chọn ổ cài đặt Windows, thường là C:\, và nhấn Next
 4. Chọn Dấu nhắc Lệnh khi hộp Tùy chọn Khôi phục Hệ thống xuất hiện

Viết lệnh sau và nhấn Entersau đó:

chkdsk C: /f