Cách fix lỗi “Could not save password reset key to database” trên WordPress

Thông báo lỗi cụ thể này cho biết rằng WordPress không thể ghi thông tin mới vào cơ sở dữ liệu WordPress. Điều này xảy ra khi tài khoản lưu trữ WordPress của bạn đã sử dụng tất cả dung lượng ổ đĩa được cấp cho tài khoản của bạn.

1. Cách sửa lỗi  Could Not Save Password Reset Key Error

Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần kết nối với trang web của mình bằng ứng dụng FTP hoặc Trình quản lý tệp trong cPanel.

Tiếp theo, vào thư mục / wp-content / uploads / của bạn và xóa một vài tệp hình ảnh lớn để giải phóng một số dung lượng. Đảm bảo tải các tệp đó xuống máy tính của bạn làm bản sao lưu trước khi xóa chúng.

deletefiles

Sau đó, bạn có thể truy cập trang web WordPress của mình và thử đăng nhập lại.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể xem lại các tệp WordPress của mình và xem có tệp nào không cần thiết và chiếm quá nhiều dung lượng hay không. Thông thường các tệp này được lưu trữ trong thư mục / wp-content / hoặc / wp-content / uploads /.

Một thủ phạm phổ biến khác có thể là các plugin Backup WordPress của bạn . Nếu bạn đang lưu trữ các tệp sao lưu WordPress trên máy chủ của mình, thì tất cả các bản sao lưu được lưu trữ đang chiếm dung lượng không cần thiết trên tài khoản hosting. Bạn nên luôn lưu trữ các tệp sao lưu WordPress của mình trên dịch vụ lưu trữ đám mây của bên thứ ba như Google Drive hoặc Dropbox.

Nếu bạn không thể xóa dung lượng nữa, thì có thể đã đến lúc nâng cấp lên VPS dể cải thiện vấn đề. Chúc các bạn thành công.