Cách fix lỗi “HTTP Image Upload Error” trên wordpress

* Nguyên nhân gây ra lỗi HTTP trong khi tải lên phương tiện trong WordPress?

Có một số điều có thể dẫn đến lỗi HTTP khi bạn tải tệp hình ảnh lên WordPress. Về cơ bản, WordPress không thể tìm ra nguyên nhân và đó là lý do tại sao nó hiển thị thông báo chung chung ‘HTTP error’.

1. Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress

Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi này là thiếu bộ nhớ cho WordPress để sử dụng. Để khắc phục điều này, bạn cần tăng dung lượng bộ nhớ mà PHP có thể sử dụng trên máy chủ của bạn.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm mã sau vào tệp wp-config.php của mình .

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );

Mã này tăng giới hạn bộ nhớ WordPress lên 256MB, đủ để khắc phục mọi vấn đề về giới hạn bộ nhớ.

Tải tài liệu thành công

3. Thay đổi Thư viện Trình chỉnh sửa Hình ảnh được sử dụng bởi WordPress

Imagick được biết là thường gặp sự cố bộ nhớ gây ra lỗi http trong quá trình tải lên hình ảnh. Để khắc phục điều này, bạn có thể đặt GD Library làm trình chỉnh sửa hình ảnh mặc định của mình.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉ cần thêm mã này vào tệp functions.php

1
2
3
4
5
6
7
function wpb_image_editor_default_to_gd( $editors ) {
    $gd_editor = 'WP_Image_Editor_GD';
    $editors = array_diff( $editors, array( $gd_editor ) );
    array_unshift( $editors, $gd_editor );
    return $editors;
}
add_filter( 'wp_image_editors', 'wpb_image_editor_default_to_gd' );

Sau khi thêm mã này, bạn có thể thử tải lên lại tệp bằng trình tải lên phương tiện. Nếu cách này không giải quyết được sự cố, thì bạn có thể xóa mã này và thử phương pháp bên dưới.

4. Tuỳ chỉnh trên file .htaccess

Phương pháp này cho phép bạn kiểm soát cách Imagick sử dụng tài nguyên máy chủ. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ chia sẻ hạn chế khả năng sử dụng nhiều luồng của Imagick để xử lý hình ảnh nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc bạn gặp lỗi http khi tải hình ảnh lên.

Cách khắc phục dễ dàng là thêm mã sau vào tệp .htaccess của bạn :

SetEnv MAGICK_THREAD_LIMIT 1

Mã này chỉ đơn giản là giới hạn Imagick sử dụng một luồng duy nhất để xử lý hình ảnh.

Hi vọng bài viết này sẽ giải quyết được vấn đề cho mọi người: về lỗi “HTTP Image Upload Error” trên wordpress – chúc các bạn thành công.