Cách fix lỗi launching experience roblox?

1. Lỗi launching experience roblox là gì?

Lỗi này khiến cho bạn không thể đăng nhập được launching experience roblox?

2. Nguyên nhân dẫn đến lỗi launching experience roblox?

  • Kết nối không nhất quán
  • Internet băng thông thấp
  • Sự can thiệp của tường lửa
  • Máy chủ Roblox không hoạt động
  • Game trống hoặc được mã hóa kém
  • Bạn đã bị cấm vào máy chủ hoặc bạn đang sử dụng một máy chủ ảo

2. Cách fix lỗi launching experience roblox?

Cách 1:  Xóa dữ liệu ứng dụng Roblox

Làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố khởi chạy trên ứng dụng Roblox của bạn bằng cách xóa dữ liệu ứng dụng. Tìm ứng dụng “Roblox” trên điện thoại di động của bạn. Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng Nhấp vào nút “i”.

Sau khi bạn đã nhấn vào biểu tượng “i”, bạn sẽ đến trang thông tin ứng dụng.

Trên trang, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn. Điều này bao gồm “Thông báo”, “Quyền”, “Sử dụng dữ liệu” và hơn thế nữa. Chọn vào “Bộ nhớ” để chuyển đến thông tin bộ nhớ.

Nhấp vào “Xóa bộ nhớ”.

Xác nhận hành động bằng cách nhấp vào “Ok”

Bây giờ bạn phải bật các quyền

Nhấp vào “Quyền”

Bật tất cả các quyền từ đây

Hãy thử mở lại.

Cách 2: Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng Roblox

Tìm ứng dụng “Roblox” từ trang chủ của bạn.

Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng

Nhấn vào nút “i”

Trên trang, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn.

Nhấn vào nút “Gỡ cài đặt” từ đầu trang.

Nhấp vào “Ok” để xác nhận gỡ cài đặt.

Sau khi gỡ cài đặt, hãy cài đặt lại nó.

Tìm “Cửa hàng Play” từ trang chủ của bạn

Tìm kiếm “Roblox”

Nhấp vào “Cài đặt”

Cách 3:  Khởi động lại điện thoại di động của bạn

Nhấn và giữ nút “Nguồn” cho đến khi bạn thấy menu “Tùy chọn”.

Bây giờ bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn

Điều này bao gồm “Tắt nguồn”, “Khởi động lại” và hơn thế nữa

Chọn “Khởi động lại”

Xác nhận hành động bằng cách nhấn vào nút “Ok”

Nếu chọn “Tắt nguồn”, bạn có thể bật thiết bị của mình bằng cách nhấn và giữ nút “Nguồn”.