Cách fix lỗi msvcp100 dll?

1. Lỗi msvcp100 dll là gì?

“msvcp100.dll” là một file thư viện động (Dynamic Link Library – DLL) được sử dụng bởi các chương trình Windows để chạy và thực thi các chức năng cần thiết. Lỗi “msvcp100.dll” xuất hiện khi một số chương trình yêu cầu file này để chạy, nhưng file này không có trong hệ thống hoặc đã bị hỏng.

Thường thì lỗi “msvcp100.dll” sẽ hiển thị thông báo lỗi như “The program can’t start because msvcp100.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem” (Chương trình không thể khởi động vì thiếu file msvcp100.dll trên máy tính của bạn.

2. Cách fix lỗi msvcp100 dll?

Cách 1: Tải Msvcp100.dll và cài đặt thủ công

Trước hết, bạn cần tải Msvcp100.dll về PC từ trang web của chúng tôi.

  • Sao chép tệp vào thư mục cài đặt chương trình sau khi nó thiếu tệp DLL.
  • Hoặc di chuyển tệp DLL vào thư mục Hệ thống của bạn (C:\Windows\System32 và 64 bit trong C:\Windows\SysWOW64\).
  • Bây giờ bạn cần khởi động lại máy tính.

Nếu phương pháp này không hiệu quả và bạn thấy các thông báo như thế này – msvcp100.dll Missing” hoặc “msvcp100.dll Not Found,”, hãy kiểm tra bước tiếp theo.

Xem thêm:  Cách sửa lỗi invalid partition table?

Phiên bản Msvcp100.dll -10.0.40219.455

Phiên bản Msvcp100.dll  10.0.40219.325

Phiên bản Msvcp100.dll 10.0.40219.325

Phiên bản Msvcp100.dll 10.0.40219.325

Phiên bản Msvcp100.dll 10.0.40219.1

Phiên bản Msvcp100.dll 10.0.40219.1

Phiên bản Msvcp100.dll 10.0.30319.1

Phiên bản Msvcp100.dll  10.0.21003.1

Cách 2: Cài đặt hoặc Cài đặt lại Gói phân phối lại Microsoft Visual C ++

Lỗi Msvcp100.dll cũng có thể xuất hiện do Microsoft Visual C++ Redistributable Package. Bạn nên kiểm tra các bản cập nhật và cài đặt lại phần mềm. Sử dụng tìm kiếm Windows Updates cho hành động này. Khi tìm thấy Microsoft Visual C++ Redistributable Package, bạn có thể cập nhật nó hoặc gỡ bỏ phiên bản lỗi thời và cài đặt lại chương trình.

Cách 3: Cài đặt lại chương trình

Khi một chương trình cụ thể bắt đầu bị lỗi do thiếu tệp .DLL, hãy cài đặt lại chương trình để sự cố được giải quyết một cách an toàn.

Cách 4: Quét hệ thống của bạn để tìm phần mềm độc hại và vi-rút

Trình kiểm tra tệp hệ thống (SFC) là một tiện ích trong Windows cho phép người dùng quét các lỗi trong tệp hệ thống Windows và khôi phục chúng. Bạn chỉ cần dùng phím tắt windows + R gõ cmd >> gõ sfc/scannow và để cho máy tính chạy.

0/5 (0 Reviews)