Cách fix lỗi “The Link You Followed Has Expired” trên WordPress

1. Nguyên nhân nào khiến liên kết bạn đã theo dõi bị lỗi?

Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố gắng tải lên chủ đề WordPress hoặc một plugin lên trang web của mình từ khu vực quản trị viên WordPress.

linkyoufollowedexpired (1)
Các công ty lưu trữ web hosting WordPress có một cài đặt kiểm soát kích thước tệp bạn có thể tải lên từ bên trong khu vực quản trị WordPress. Họ cũng có một cài đặt ngăn các tập lệnh chạy quá lâu.

Bạn có thể xem giới hạn tải lên kích thước tệp bằng cách truy cập trang Media »Add New.

wp-upload-limitĐó như trên hình là hệ thông cung cấp dịch vụ hosting đã setup mặc định file tải lên max là 2MB nếu quá thì lỗi. Thôi không dài dòng nữa tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn fix lỗi này:

1. Sửa lỗi “The Link You Followed Has Expired”

Phương pháp 1. Tăng giới hạn trong tệp functions.php

Phương pháp này dễ dàng hơn, nhưng nó có một nhược điểm. Trang web của bạn sẽ trở lại giới hạn cũ nếu bạn thay đổi chủ đề WordPress. Nếu bạn đang lên kế hoạch thay đổi chủ đề của mình, hãy thử một trong hai phương pháp khác được mô tả bên dưới.

Chỉ cần thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề WordPress của bạn .

@ini_set( 'upload_max_size' , '120M' );
@ini_set( 'post_max_size', '120M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Bạn có thể tăng các giá trị trong upload_max_size và post_max_size lên nhiều hơn so với tệp bạn đang cố gắng tải lên.

Bạn cũng sẽ cần phải tăng max_execution_time đến thời gian bạn nghĩ rằng sẽ cần để tệp tải lên. Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể thử tăng gấp đôi giá trị này.

Phương pháp 2. Khắc phục bằng cách tăng giới hạn trong tệp .htaccess

Nếu bạn không muốn thêm mã vào tệp chức năng của chủ đề, thì bạn có thể thử phương pháp .htaccess. Đối với phương pháp này, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp .htaccess bằng cách sử dụng FTP hoặc File manager trong cPanel.
Cú pháp như sau:
php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Phương pháp 3. Khắc phục bằng cách tăng giới hạn trong tệp php.ini

Tệp php.ini là tệp cấu hình được sử dụng bởi PHP và WordPress. Bạn cần kết nối với trang web WordPress của mình bằng FTP và tìm tệp php.ini trong thư mục gốc của trang web của bạn. Và thêm mã này vào:
upload_max_filesize = 128M
post_max_size = 128M
max_execution_time = 300
OK sau đó các bạn lưu lại là xong nhé- chúc các bạn thành công.