Outlook-Cannot-Connect-To-Server

Cách giải quyết lỗi “Outlook cannot connect to SMTP server”

Hình ảnh lỗi:

eror

1. Nguyên nhân gây ra lỗi ‘Outlook không thể kết nối với máy chủ SMTP’

Lỗi SMTP trong Outlook có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, được phân loại rộng rãi thành các loại sau –

  • Sự cố người dùng cuối
  • Sự cố ISP
  • Sự cố phía máy chủ.

2. Sự cố tường lửa của PC / Máy tính xách tay

Mặc dù không quá phổ biến, tường lửa của bên thứ ba và phần mềm chống vi-rút trong PC của người dùng có thể chặn kết nối với một số dải IP nhất định, có thể bao gồm cả IP của máy chủ. Điều này có thể gây ra lỗi khi kết nối với máy chủ thư để gửi hoặc nhận thư.

Để kiểm tra sự cố kết nối từ PC hoặc máy tính xách tay của người dùng đến máy chủ thư, chúng tôi nhận được kết quả  ‘telnet domain.com 25’ từ người dùng, cho biết liệu người dùng có thể kết nối với cổng SMTP trong máy chủ thư hay không.

3. Lỗi cấu hình Outlook

Lý do phổ biến nhất cho lỗi ‘Outlook không thể kết nối với máy chủ SMTP’ là do cài đặt cấu hình Outlook sai. Điều này đặc biệt xảy ra trong trường hợp các tài khoản email mới được cấu hình.

Tên máy chủ thư viết sai chính tả, cài đặt cổng sai trong Outlook có thể gây ra sự cố kết nối với máy chủ thư và cuối cùng dẫn đến lỗi khi cố gắng gửi hoặc nhận thư.

Theo mặc định, cài đặt cổng cho các dịch vụ liên quan đến thư là những cài đặt này và sự cố kết nối với các cổng này có thể dẫn đến lỗi Outlook:

eror1

4.  Các vấn đề về tường lửa ISP

Một số ISP được biết là chặn lưu lượng truy cập qua cổng 25 để giảm thiểu thư rác. Đây là lý do phổ biến nhất gây ra lỗi Outlook 0x80042109 (‘Outlook cannot connect to SMTP server’).

5. Sự cố tường lửa máy chủ

Đôi khi, các tường lửa máy chủ này có thể chặn các IP hoặc dải IP nhất định dựa trên bất kỳ hành vi bất thường nào.

Ví dụ: vượt quá số lần đăng nhập thất bại hoặc quá nhiều lần kết nối với máy chủ có thể dẫn đến địa chỉ IP bị chặn trong tường lửa của máy chủ. Điều này có thể dẫn đến lỗi ‘Outlook không thể kết nối với máy chủ SMTP’.

* Giải quyết lỗi ‘Outlook không thể kết nối với máy chủ SMTP:

Khi người dùng báo cáo lỗi, chúng ta sẽ kiểm tra nhật ký máy chủ để xem liệu người dùng có thể thiết lập kết nối thành công với máy chủ thư thông qua webmail email server hoặc các ứng dụng thư khách khác hay không.

Nếu người dùng có thể kết nối thành công với IP máy chủ thư và các cổng cho SMTP và POP, thì vấn đề là do cài đặt Outlook chứ không phải vấn đề kết nối. Chúng tôi xác minh điều này bằng cách sử dụng kết quả ‘telnet’ và ‘traceroute’.

Sau đó, chúng tôi hỗ trợ người dùng các bước chính xác để định cấu hình ứng dụng thư Outlook của họ, với số cổng, cài đặt SSL và máy chủ thư sẽ được sử dụng.

outlook-không thể-kết nối-với-smtp-máy chủ

2. Giải quyết các vấn đề mạng hoặc ISP

Đối với ISP hoặc sự cố kết nối mạng các bạn nên dùng phương pháp thay thế cho người dùng để kết nối với máy chủ thư và gửi thư.

Để ghi đè các khối cổng ISP và cho phép người dùng gửi thư, chúng tôi thường định cấu hình SMTP trên một cổng khác trong máy chủ của chúng tôi. Sử dụng cổng không chuẩn như 587 cũng giúp bảo mật máy chủ email của chúng tôi.

Sau khi máy chủ thư được định cấu hình để lắng nghe cổng mới, chúng tôi cũng thêm cổng này vào danh sách trắng của tường lửa để cho phép các kết nối đến cổng đó.

3. Giải quyết các khối phía máy chủ

Địa chỉ IP của người dùng có thể được xác định bằng các công cụ như ‘http://whatismyipaddress.com/’ Khi IP được phát hiện được liệt kê trong tường lửa- bạn có thể kiểm tra xem nhà cung cấp có chặn địa chỉ IP này không. Và nếu có bạn cũng có thể thao tác tự gỡ ip bị chặn ra được. Chúc các bạn thành công.