Cách giảm thời gian tải admin-ajax.php trên WordPress

Cách giảm thời gian tải admin-ajax.php trên WordPress

Khi nói đến hiệu năng website, thường chúng ta luôn chú ý đến page load time (thời gian tải trang). Trong WordPress, một tình huống gây ra sự cố tăng thời gian tải trang có thể là do file admin-ajax.php. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách xử lý các plugin bị xung đột gây ra bởi file admin-ajax.php, cũng như hướng dẫn giảm số lượng request files và request callback. Nhờ đó website WordPress sẽ được tối ưu hơn và website được tăng tốc.

1. Cách 1

Vào trang GTmetrix, điền địa chỉ website đầy đủ và click vào nút Analyze. Sau vài phút việc phân tích sẽ hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy bản báo cáo tình trạng website như là điểm hiệu năng và thông tin trang. Vào tab Waterfall để đánh giá các yếu tố chi tiết hơn.

cua-so-bao-cao-ket-qua-gtmetrix

Cửa sổ Waterfall sẽ hiển thị tất cả các yếu tố trên đó. Mặc dù các files có vẻ không có vấn đề gì, nhưng bạn sẽ thấy POST admin-ajax.php có thời gian tải lâu hơn các file khác.

bao-cao-chi-tiet-gtmetrix

Nhấn vào POST admin-ajax.php, bạn sẽ thấy có 4 tab khác nhau: Headers, Parameters, Post, và Response. Khi chẩn đoán vấn đề, tab Post và Response là nơi bạn cần quan sát kỹ

Đối với site này, chúng ta thấy trong Post tab, có vấn đề gì đó với script “count_hit”.

thong-tin-chi-tiet-count-hist-script-

Thông tin này cho ta biết được là một bài post nhất định đã chạm plugin counter mà chúng tôi cài đặt trước. Vậy, để chứng thực giả thiết trên, chúng tôi thử vô hiệu plugin và chạy lại bài kiểm tra thứ 2 với GTmetrix để xem kết quả khi không có plugin đó.

plugin-xung-dot-sau-khi-vo-hieu

Chúng ta đã nghi ngờ đúng. Bằng việc vô hiệu hóa plugin đó, chúng ta đả giảm thời gian tải trang xuống còn 2 giây.