Cách gỡ lỗi Debug PHP của wordpress, tắt các báo lỗi về PHP

Cách gỡ lỗi Debug PHP của wordpress, tắt các báo lỗi về PHP

Dưới đây là một sốlỗi có nguy cơ xảy ra khi bạn sử dụng wp trên hosting.bạn có thể xem có bị không nhé:

PHP-error-on-Live-Site-Example-3

1. Làm thế nào để vô hiệu hóa các bản ghi debug PHP này?

Chỉ cần thêm 2 dòng dưới đây vào tệp wp-config.php của bạn để tắt cảnh báo xuất hiện trên trang web trực tiếp.

define( ‘WP_DEBUG’, false );
define( ‘WP_DEBUG_LOG’, false );

2. Làm thế nào để kích hoạt các bản ghi debug PHP này?

Các bạn cỉnh sửa trong tệp wp-config.php

define( ‘WP_DEBUG’, true );
define( ‘WP_DEBUG_LOG’, true );

Các lỗi sau đó sẽ được ghi vào debug.log trong /wp-content/ của bạn .

3. Plugin để xem nhật ký lỗi PHP

Nếu muốn sử dụng plugin bạn có thể sử dụng plugin Monitor Monitor.

WordPress-Query-Monitor-Plugin-to-debug-PHP-issue

Plugin cung cấp phân tích rất chi tiết về các lỗi PHP với các chi tiết . Bằng cách đó, bạn có thể trực tiếp đến trang đó và sửa lỗi .

Query-Monitor-very-detailed-PHP-error-Information