Cách hạn chế quyền truy cập vào một trang (hoặc bài đăng) bằng mật khẩu trong WordPress

Cách hạn chế quyền truy cập vào một trang (hoặc bài đăng) bằng mật khẩu trong WordPress

WordPress có một tính năng bao gồm một tính năng bảo vệ mật khẩu riêng cho bài viết và trang. Các bạn có thể đặt mật khẩu cho một post nào đó đơn giản như sau:

1. Nhấp vào Visibility, theo mặc định là “Public”

2. Chọn tùy chọn “Password Protected” và Điền mật khẩu

file-UDxJfH6Bi9 (1)

OK như vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.