Cách khắc phục lỗi 94 ldplayer

* Lỗi 94 Ldplayer là gì?

Nguyên nhân gây ra lỗi LDPlayer bị đứng ở 94% là do xung đột giữa Driver điều khiển, card đồ hoạ và LDPlayer. Làm cho trình giả lập khi chạy tới 94% thường không thể tải thêm tài nguyên phần cứng và API cần thiết để hoàn tất quá trình khởi động.

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi 94 ldplayer

Nguyên nhân gây ra lỗi bị đứng 94% là do xung đột giữa Driver điều khiển, card đồ hoạ và LDPlayer. Làm cho trình giả lập khi chạy tới 94% thường không thể tải thêm tài nguyên phần cứng và API cần thiết để hoàn tất quá trình khởi động.

2. Cách khắc phục lỗi 94 ldplayer?

Check Card đồ họa của máy mình là AMD xxx (20190704) hay không
🔥Cách khắc phục: Cài về bản trước của Card độ họa