Cách khắc phục Lỗi “Googlebot cannot access CSS and JS files” trong WordPress

1. Cách cấp cho Google quyền truy cập vào tệp CSS và JS của bạn

Trước tiên, bạn cần biết những tệp nào Google không thể truy cập trên trang web của bạn.

Bạn có thể xem cách Googlebot nhìn thấy trang web của bạn bằng cách nhấp vào Thu thập thông tin »Tìm nạp như Google trong Google Search Console (trước đây là web mastertool ). Tiếp theo, nhấp vào nút tìm nạp.

fetchasgoogle

Sau khi tìm nạp, kết quả sẽ xuất hiện ở  bên dưới. Nó sẽ hiển thị cho bạn những gì người dùng nhìn thấy và những gì Googlebot nhìn thấy khi tải trang web của bạn.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai ảnh chụp màn hình, thì điều này có nghĩa là Googlebot không thể truy cập các tệp CSS / JS.

Bạn cũng có thể tìm thấy danh sách các tài nguyên bị chặn này trong Chỉ mục của Google »Tài nguyên bị chặn .

blockedresources

Nhấp vào từng tài nguyên sẽ hiển thị cho bạn các liên kết đến các tài nguyên thực tế mà Googlebot không thể truy cập. Nếu cần chỉnh sửa thì bạn phải chỉnh sửa tệp robots.txt của trang web để kiểm soát những gì Googlebot thấy và kiểm soát. Để xem và chỉnh sửa file robots.txt bạn cần sử dụng FTP

robotstxtftp

Hoặc sử dụng plugin có tên YOAT SEO

robotstxtyoastseo