Cách khắc phục lỗi update Win 10 bị treo?

 

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi update win 10 bị treo?

  • Lỗi hệ thống: Bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào trong hệ thống không cho phép Windows cập nhật có thể cản trở quá trình update
  • Sự hiện diện của phần mềm độc hại:  Phần mềm độc hại làm gián đoạn hoạt động bình thường của hệ thống.
  • Cập nhật Windows bị gián đoạn:  Trong khi Windows đang cập nhật và có thể do bất kỳ lý do nào khiến việc cập nhật bị gián đoạn như mạng không ổn định đều gây treo

2. Cách khắc phục lỗi update win 10 bị treo?

Cách 1: Khởi động lại hệ thống

Nhấp vào nút Windows và sau đó nhấp vào “Power ” và nhấp vào “Restart”.

Cách 2: Xóa tệp cập nhật tạm thời của Windows

Chuột phải vào Windows và nhấp vào “Windows PowerShell (Quản trị viên)” như hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

Gõ “net stop wuauserv” và nhấn Enter . Sau đó gõ “net stop bit” như hiển thị bên dưới.

Bây giờ gõ “Remove –Item –path C:\Windows\SoftwareDistributon” rồi nhấn Enter rồi nhấn “Y” để xác nhận.

Gõ “net start wuauserv” và nhấn Enter rồi gõ “net start bit”. Bấm phím Enter.

Xem thêm:  Cách sửa lỗi automatic repair win 10?

Cách 3: Khởi chạy Windows ở Chế độ An toàn?

Nhấn nút “Windows + R” từ bàn phím và gõ “ msconfig ” trên hộp tìm kiếm, như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

Nhấp vào tùy chọn “Boot”

Nhấp vào “Khởi động an toàn” và sau đó nhấp vào “Áp dụng” và sau đó “OK”.

Cách 4:

– Gõ “cmd” >>  “Run as Administrator”

– Gõ lệnh sau: Dism /online /cleanup-image /RestoreHealth

Khi bạn đã nhấn Enter sau khi gõ lệnh đó, hãy đợi quá trình hoàn tất, sau đó khởi động lại Windows. Kiểm tra lại các bản cập nhật mới từ menu Setting > Update Windows

3. Kết luận:

Ok trên đây là những Cách khắc phục lỗi update Win 10 bị treo?  – chúc các bạn thành công.

0/5 (0 Reviews)