Cách Repair cài đặt trên Plesk 12

Việc setup cài đặt để theo như ý muốn và cấu hình các phần mềm liên quan khi sử dụng hosting window chạy Plesk là cần thiết. Tuy nhiên nếu setup sai và bạn muốn cài đặt lại về gốc thì sẽ không thể nhớ nổi. Cho nên ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Repair cài đặt lại nhé.

  1.  Đăng nhập vào máy chủ của bạn với người dùng admin. Sau khi đăng nhập vào máy chủ Nhấn nút Start và nhấp vào Biểu tượng của Plesk Reconfigurator.
  2. BOX Plesk Reconfigurator box sẽ xuất hiện.
  3.  Từ hộp Plesk Reconfigurator, chọn tùy chọn Repair Plesk Installation và nhấp vào nó.
  4. Cửa sổ tiếp theo sẽ hiển thị cho bạn các tùy chọn có thể sửa chữa. Chọn tùy chọn để sửa chữa sau đó ấn nút check
  5. Bây giờ bạn có thể thấy Plesk Reconfigurator đã bắt đầu kiểm tra và sửa chữa cài đặt.
  6. Chờ cho việc kiểm tra và sửa chữa được thực hiện. Sau khi hoàn tất là bạn đã thành công.

Xem thêm: Cách tạo tài khoản email cho tên miền của bạn trong Plesk 12 (Windows)