Cách sao chép cơ sở dữ liệu trong Plesk 12 (Windows)

Trong cơ sở dữ liệu (csdl) việc sao chép csdl đôi khi là cần thiết để nhân bản csdl cũng như website.

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk với tài khoản Plesk của bạn
  2. Sau khi đăng nhập, nhấp vào  tùy chọn Databases ở phía bên tay phải, góc trên cùng.

3. Trên trang cơ sở dữ liệu ở góc bên phải, nhấp vào nút Copy.

4. Ở bước tiếp theo, chọn tùy chọn Create Database with name với tên và bật tùy chọn Create a full copy và nhấp vào nút OK.

5. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy rằng bản sao của cơ sở dữ liệu đã được tạo.

db5

OK như vậy là đã hoàn thành việc sao chép cơ sở dữ liệu. Chúc các bạn thành công.