database-connection-error1

Cách sửa chữa cơ sở dữ liệu WordPress

1. Cách sửa chữa cơ sở dữ liệu WordPress

Sử dụng WP_ALLOW_REPAIR

WordPress đi kèm với tính năng sửa chữa cơ sở dữ liệu cho phép bạn sửa chữa cơ sở dữ liệu bị hỏng mà không có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

Đầu tiên bạn cần kết nối FTP với trang web của bạn và tải xuống tệp wp-config.php. Nó đang nằm trong thư mục gốc của bản cài đặt WordPress.

Mở tệp wp-config.php bằng trình soạn thảo văn bản và chèn dòng này vào cuối tệp, ngay trước dòng if (!defined(‘ABSPATH’) ) .:

define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true);

Lưu các thay đổi và tải tệp này trở lại máy chủ của bạn.

Trong trình duyệt của bạn, hãy truy cập URL http://yoursite.com/wp-admin/maint/repair.php . Đừng quên thay thế trang web yoursite.com của bạn bằng URL của trang web của riêng bạn nó sẽ hiệ như hình bên dưới


Bạn có thể nhấp Repair DatabaseRepair and Optimize Database. Cả hai sẽ sửa chữa cơ sở dữ liệu của bạn. Tải lại trang web của bạn để xem nó đang hoạt động chưa.

* Sử dụng Control Panel

Các bạn mở control panel tài khoản hosting của bạn.

Lựa chọn Php my admin

 

wp3

Tiếp theo các bạn cần tìm wp_post:

* Chúng ta sẽ check all tất cả các bảng trong đó:

Các bạn sẽ chọn repair table:

cp4

Bây giờ bạn sẽ được đưa đến màn hình kết quả sửa chữa. Các thông báo sẽ hiẻn thị cho bạn biết nếu việc sửa chữa thành công.