Cách sửa lỗi font chữ trong CAD?

1. Nguyên nhân gây ra lỗi font chữ trong CAD?

Có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra lỗi font chữ trong phần mềm CAD, ví dụ như:

 • Font chữ không được cài đặt trên hệ thống: Nếu font chữ được sử dụng trong tệp CAD không được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn sẽ không thể xem hoặc in tệp đó đúng cách.
 • Phiên bản phần mềm không tương thích: Một số phiên bản phần mềm CAD không tương thích với một số font chữ. Do đó, nếu bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ hoặc không được cập nhật, bạn có thể gặp phải vấn đề với font chữ.
 • Tệp CAD được tạo bằng phiên bản phần mềm khác: Nếu tệp CAD được tạo bằng phiên bản phần mềm khác và chứa font chữ không được hỗ trợ bởi phiên bản phần mềm của bạn, bạn có thể gặp phải vấn đề với font chữ.
 • Tệp CAD bị hỏng: Nếu tệp CAD bị hỏng hoặc bị lỗi, font chữ trong tệp có thể không hiển thị đúng cách.
 • Cài đặt font chữ không đúng: Nếu font chữ được cài đặt không đúng cách hoặc không đầy đủ, bạn có thể gặp phải vấn đề với font chữ trong phần mềm CAD.
 • Định dạng font chữ không đúng: Nếu font chữ trong tệp CAD có định dạng không đúng, bạn có thể gặp phải vấn đề với font chữ. Điều này thường xảy ra khi bạn sao chép hoặc di chuyển nội dung từ một tệp CAD khác.
 • Không đồng bộ hóa font chữ: Nếu các font chữ trong tệp CAD không được đồng bộ hóa với các font chữ trên máy tính của bạn, bạn có thể gặp phải vấn đề với font chữ.
 • Sử dụng các font chữ không chuẩn: Các font chữ không chuẩn có thể gây ra vấn đề với phần mềm CAD và dẫn đến lỗi font chữ. Nếu bạn sử dụng các font chữ không chuẩn, bạn nên đảm bảo rằng chúng được hỗ trợ bởi phần mềm CAD mà bạn đang sử dụng.
 • Tính năng font chữ bị vô hiệu hóa: Nếu tính năng font chữ trong phần mềm CAD của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể sử dụng các font chữ trong phần mềm đó.
Xem thêm:  Cách sửa lỗi err_connection_refused

2. Cách sửa lỗi font chữ trong CAD?

Cách 1: Cài đặt lại phông chữ bị hỏng
 1. Chuyển đến thư mục Phông chữ Windows bằng cách mở Control Panel -> Appearance and Personalization – hoặc truy cập Setting Windows 10 (xem ghi chú bên dưới)
 2. Xóa phông chữ bị ảnh hưởng.
 3. Nhấp chuột phải vào tệp phông chữ đang hoạt động và chọn cài đặt từ menu.
Ghi chú:
 • Nếu không tìm được phông chữ, thì các kiểu văn bản sử dụng phông chữ đó cần được xác định lại bằng một phông chữ khác.
 • Để gỡ cài đặt và cài đặt phông chữ Trong Windows 10, hãy truy cập: Settings > Personalization > Fonts
2022-04-07_12h46_21.png
Cách 2: Kiểm tra thay thế phông chữ
Simplex.shx là một phông chữ mặc định mà AutoCAD thường sử dụng khi không tìm thấy phông chữ cần thiết. Để kiểm tra điều này, hãy mở một bản vẽ và sau đó nhấn F2 để hiển thị cửa sổ văn bản. Điều này cho thấy sự thay thế phông chữ.
Opening an AutoCAD 20xx format file.
Substituting [simplex.shx] for [font_name.shx].
Regenerating model.
Cách 3: Tệp phông chữ thay thế bị hỏng
Nếu phông chữ simplex.shx bị hỏng và không hiển thị chính xác (cho dù đó là phông chữ mong muốn hay AutoCAD đã sử dụng nó để thay thế một phông chữ khác), hãy sao chép simplex.shx từ một hệ thống đang hoạt động vào các thư mục sau:
 • C:\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts
 • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx\<release>\enu\Support
Xem thêm:  Cách sửa lỗi 900 lol
Cách 4: Xác minh cài đặt phông chữ
 1. Tìm đường dẫn đến tệp acad.fmp trong Tùy chọn > Tệp > Trình soạn thảo văn bản, Từ điển và Tên tệp phông chữ > Tệp ánh xạ phông chữ.
 2. Theo đường dẫn này, điều hướng đến tệp acad.fmp  trong hệ điều hành và mở tệp đó trong trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad.
 3. So sánh tệp với acad.fmp từ một hệ thống đang hoạt động.
 4. Chỉnh sửa thủ công các thay thế phông chữ nếu cần.
  • Sao chép và thay thế tệp acad.fmp .
Cách 5: Chèn vào một tập tin mới
 1. Tạo một bản vẽ mới.
 2. Sử dụng lệnh INSERT hoặc CLASSICINSERT để chèn tệp có phông chữ xấu.
 3. Lưu tệp mới và sử dụng nó trong tương lai.
Cách 6: Các đối tượng MTEXT bị hỏng
 1. Chọn đối tượng trục trặc.
 2. Nhấp chuột phải và chọn Chỉnh sửa Mtext.
 3. Nhấp chuột phải vào văn bản và chọn Chọn tất cả.
 4. Bấm chuột phải vào văn bản và chọn Xóa định dạng > Xóa tất cả định dạng.
 5. Áp dụng lại định dạng nếu cần.
0/5 (0 Reviews)