Cách sửa lỗi font chữ trong mapinfo?

1. Nguyên nhân gây ra lỗi font chữ trong mapinfo?

  • Thiếu Font Tương Thích: Các font chữ được sử dụng trong tệp MapInfo có thể không được cài đặt trên hệ thống của bạn.
  • Chuyển Đổi Định Dạng Tệp: Khi chuyển đổi tệp từ định dạng khác sang MapInfo, hoặc từ MapInfo sang định dạng khác, có thể xảy ra lỗi
  • Cài Đặt Hệ Thống và Phần Mềm: Cài đặt mặc định hoặc cấu hình của MapInfo có thể không phù hợp với font chữ được sử dụng.
  • Phiên Bản Phần Mềm: Phiên bản của MapInfo bạn đang sử dụng có thể không hỗ trợ tốt một số font chữ hoặc có lỗi liên quan đến hiển thị font.

2. Cách sửa lỗi font chữ trong mapinfo?

Cách 1:

Bước 1: Vào Control Panel => Change date, time, or number formats

Bước 2: Tại dòng Region Format chọn English (United States)

Cách 2: Xử lý lỗi font do tính năng: Enable Enhanced Rendering.

Nếu bạn để ý thì chúng ta sẽ  bị mất cụm từ Ương thì mất chữ ư hoặc Ơ gì đó.

Cách sửa là chúng ta sẽ vào Map => Nó đang tích vào cái ô Enable Enhanced Rendering thì bỏ tích đi.

3. Kết luận:

Trên đây là 2 cách fix lỗi font chữ trong mapinfo của mình – chúc các bạn thành công

Xem thêm:  Cách thêm tệp âm thanh MP3 trong WordPress
0/5 (0 Reviews)