pluggableerrorwp

Cách sửa lỗi Pluggable.php File Errors trong WordPress

* Hình ảnh lỗi Pluggable.php File Errors trên WordPress

errorinadminarea

2. Cách sửa lỗi tệp Pluggable.php trong WordPress

 

Để khắc phục bất kỳ lỗi nào đề cập đến tệp pluggable.php, chỉ cần nhìn vào vị trí đầu tiên được đề cập trong lỗi.

Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/username/demosite/wp-content/themes/mytheme/functions.php:1035) in /home/username/demosite/wp-includes/pluggable.php on line 1179

Trong ví dụ trên, lỗi nằm trong tệp functions.php của chủ đề tại dòng 1035. Điều này có nghĩa là bạn cần chỉnh sửa tệp functions.php của chủ đề và thay đổi hoặc xóa mã gây ra lỗi này.

Hãy xem một ví dụ khác:

Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/username/demosite/wp-content/themes/mytheme/functions.php:1035) in /home/username/demosite/wp-includes/pluggable.php on line 1179

Thông báo lỗi này đang trỏ đến một plugin trên trang web WordPress của bạn gây ra lỗi. Bạn chỉ cần hủy kích hoạt plugin là được. Cuối cùng kết luận bạn chỉ cần xoá, chỉnh sửa mã lỗi hoặc huỷ kích hoạt plugin theo cảnh báo warning đi là được. Chúc các bạn thành công