Cách sửa lỗi this App can’t run on your PC?

1. Lỗi this App can’t run on your PC là gì?

“This App can’t run on your PC” là một thông báo lỗi trên Windows, cho biết rằng phần mềm hoặc ứng dụng bạn đang cố gắng chạy không thể chạy trên máy tính của bạn vì một số lý do như hệ thống tệp hệ thống, sự không tương thích với phiên bản Windows hoặc các yêu cầu hệ thống cần thiết chưa đáp ứng.

2.  Cách sửa lỗi this App can’t run on your PC?

  • Kiểm tra yêu cầu hệ thống: Xem xét yêu cầu hệ thống của phần mềm và so sánh với cấu hình máy tính của bạn. Nếu không đáp ứng, bạn có thể cần nâng cấp máy tính của mình.
  • Cài đặt các phiên bản hỗ trợ cho hệ điều hành của bạn: Một số phần mềm chỉ hỗ trợ trên một số hệ điều hành cụ thể. Hãy kiểm tra phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn và cài đặt nó.
  • Sử dụng môi trường giả lập hoặc máy ảo: Nếu bạn không thể cài đặt phiên bản hỗ trợ cho hệ điều hành của bạn, bạn có thể sử dụng môi trường giả lập hoặc máy ảo để chạy phần mềm.
  • Chạy phần mềm dưới quyền Administrator: Một số phần mềm cần quyền Administrator để chạy. Hãy chạy phần mềm dưới quyền Administrator để giải quyết lỗi.

Nếu không thực hiện được theo cách trên các bạn có thể sử dụng cách sau:

Cách 1:

Bước 1: Bạn vào Run và gõ regedit:

2. Sau đó các bạn truy cập đến khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE == ­> SOFTWARE == ­> Microsoft ­ ==> Windows ­==> CurrentVersion ­
==> Policies == ­> System

3. Các bạn tìm và nhấp đúp vào EnableLUA thay đổi giá trị thành 1.

4. Nếu mặc định là 1 rồi thì bạn tiếp tục tạo thêm 1 giá trị nữa, như sau: Nhấn phải chuột vào System > New > DWORD (32­bit) Value.

– Tiếp theo bạn đặt tên cho giá trị này là FilterAdministratorToken và ở mục Value data bạn thay đổi thành 1.

Cách 2:

1. Bạn truy cập vào Run và gõ secpol.msc và nhấn OK

2. Sau đó di chuyển đến Local Policies ==­> Security Options == ­> nhấn vào User Account Control: Admin Approval Mode for the Built­in Administrator account.

3. Nhấn vào dòng đó và chọn Enabled.

Ok và khởi động lại máy.