Cách sửa lỗi unlicensed product microsoft office 2010

1. Nguyên nhân gây ra lỗi unlicensed product microsoft office 2010?

Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống đang yêu cầu người dùng Microsoft office 2010 cần phải kích hoạt bản quyền hoặc do key của bạn đã bị out hoặc lỗi – chúng ta cần phải check và kiểm tra lại.

2. Cách sửa lỗi unlicensed product microsoft office 2010?

Bước 1: Đầu tiên cần mở cửa sổ của phần mềm Microsoft office 2010 được báo lỗi, trên thanh công cụ của máy tính bạn click chọn thẻ File, di chuyển xuống chọn Account.

Bước 2: Tại đây, bạn có thể nhìn thấy trạng thái kích hoạt bản quyền của phần mềm: Product Activated (Sản phẩm Đã kích hoạt).

Bước 3: Sau đó, bạn kích vào dòng chữ Show/Hide additional licensing information (Hiển thị/Ẩn thông tin cấp phép). Khi đó, bạn sẽ thấy bên dưới hiển thị dòng chữ: Activation Required.

Bước 4: Nhấn phím Windows để mở Menu Start. Sau đó, bạn tìm kiếm rồi click chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as ministrator.

Bước 2: Nhập lệnh để hiển thị thông tin bản quyền:

  • Đối với Microsoft Office 32bit: cscript.exe “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus
  • Đối với Microsoft Office 64bit: cscript.exe “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /dstatus

Bước 3: Sau khi quá trình trên kết thúc, bạn sẽ thấy các dòng lệnh có dạng: “Last 5 characters of installed product key: XXXXX

Lưu ý: 5 ký tự X là chỉ mã bản quyền của phần mềm Office.

Bước 4: Bạn tiến hành xóa các mã bản quyền không đúng bằng lệnh:

  • Đối với Microsoft Office 32bit: cscript.exe “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX
  • Đối với Microsoft Office 64bit: cscript.exe “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS” /unpkey:XXXXX

Bước 5: Khi thấy xuất hiện thông báo: “<Product key uninstall successful>” thì có nghĩa là bạn đã thành công rồi đấy.

3. Kết luận:

OK vậy là bài viết này mình đã hướng dẫn xong cho mọi người “Cách sửa lỗi unlicensed product microsoft office 2010” – Nếu như bạn không đủ chi phí để đăng ký bản quyền thì có thể sử dụng cách crack này của mình: Cách sửa lỗi Product Activation Failed Office 2016?

Chúc các bạn thành công.