tối ưu cho WP-Config.php của WordPress trên VPS

Cách tăng tốc, config tối ưu cho WP-Config.php của WordPress trên VPS

1. Trước tiên ta chỉnh sửa file Wp-config

Mỗi khi một trang được mở ra, wordpress lại check một lần cronjob của chính nó, wp-cron.php lại được chạy vì vậy nó làm tăng lượng CPU và RAM sử dụng bởi wordpress. wp-cron.php sử dụng để lập lệnh cho wordpress post bài theo thời gian định trước. Nếu bạn không sử dụng chức năng này, bạn có thể tắt nó đi để tăng hiệu suất wordpress. Bạn tắt wp-cron.php bằng cách:

Tìm đến dòng:

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

thêm vào dưới đó:

define(‘DISABLE_WP_CRON’, ‘true’);

Nếu muốn tắt chức năng lưu bản nháp của wordpress để giảm dung lượng database do wordpress sử dụng lãng phí , bạn thêm mã sau vào bên dưới

define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);

Sau khi thêm ta sẽ được:

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);
define(‘DISABLE_WP_CRON’, ‘true’);
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);
Tắt chức năng update tự động của wordpress đi bằng cách thêm mã sau vào dưới cùng file wp-config .

define( ‘AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED’, true );

Tiếp theo ta config wp super cache

Tại tab Advance của wp super cache control :

Chọn:

Cache hits to this website for quick access. (Recommended)
Use mod_rewrite to serve cache files. (Recommended).

Tiếp theo không chọn Compress pages so they’re served more quickly to visitors. (Recommended) vì mặc định VPS đã được config thực hiện công việc này rồi.

huong-dan-tang-toc-config-toi-uu-cho-wp-configphp-cua-wordpress-tren-vps

Tại tab Preload

Bạn cài đặt như hình nhé:

huong-dan-tang-toc-config-toi-uu-cho-wp-configphp-cua-wordpress-tren-vps-2

Refresh preloaded cache files every 180 minutes. (0 to disable, minimum 30 minutes.)

Nếu bạn ít post bài thì để giá trị này càng cao càng tốt.

Preload All posts.

Sau khi bạn thực hiện xong, bạn sẽ thấy tốc độ wordpress tăng lên khá nhiều đó.

Chúc bạn thành công.