Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets?

1. Tạo biểu đồ tròn có tác dụng gì?

Biểu đồ hình tròn là một công cụ trực quan hóa dữ liệu giúp hiển thị tỷ lệ phần trăm của các phần tử trong một tập dữ liệu tổng thể. Mục đích chính của việc tạo biểu đồ hình tròn bao gồm:

  • Hiển thị tỷ lệ phần trăm: Biểu đồ hình tròn giúp dễ dàng nhận thấy tỷ lệ phần trăm của từng phần tử trong tổng thể.
  • So sánh trực quan: Giúp so sánh trực quan các phần tử với nhau và với tổng thể.
  • Trình bày đơn giản và rõ ràng: Biểu đồ hình tròn có thể dễ hiểu và không yêu cầu người xem phải có kiến thức chuyên sâu về số liệu.
  • Nhấn mạnh sự chênh lệch: Dễ dàng nhận biết sự chênh lệch lớn giữa các phần tử.
  • Phân tích phân bố: Hiển thị phân bố của các thành phần trong một tập hợp dữ liệu.

2. Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets?

Bước 1: Chọn dữ liệu bạn muốn sử dụng cho biểu đồ. Sau đó, nhấp vào Insert > Chart.

Bước 2: Chọn biểu đồ và nhấp vào ba dấu chấm hiển thị ở trên cùng bên phải. Nhấp vào “Edit Chart” để mở menu Chart Editor.

Bước 3: Trên tab Setup, hãy nhấp vào Chart Type. Lướt xuống phần Pie và chọn kiểu biểu đồ hình tròn bạn muốn sử dụng. Bạn có thể chọn biểu đồ tròn, biểu đồ Doughnut hoặc biểu đồ tròn 3D.

Bước 4: Tùy chỉnh biểu đồ tròn trong Google Sheets:

Xem thêm:  Cách hiển thị các bài viết có liên quan của cùng một tác giả trong WordPress

Nhấp vào tab Customize ở menu Chart Editor. Bạn sẽ thấy một số phần; hầu hết đều có sẵn cho tất cả các loại biểu đồ bạn sử dụng trong Google Sheets.

Bước 5: Trong Chart Style, bạn có thể chọn màu nền, kiểu phông chữ và màu đường viền biểu đồ.

Bước 6: Trong phần Chart & Axis Titles, có thể thay đổi tiêu đề, thêm phụ đề và định dạng phông chữ.

Trong Legend, bạn có thể định vị chú giải và chọn kiểu phông chữ, kích thước, định dạng và màu sắc.

Đối với biểu đồ tròn nói riêng, bạn có hai phần bổ sung để làm việc với: Pie Chart và Pie Slice. Những khu vực này cho phép bạn tùy chỉnh theo ý muốn.

Trong Pie Chart, thêm và điều chỉnh ở trung tâm hoặc chọn màu đường viền cho biểu đồ. Sau đó, bạn có thể thêm nhãn cho các lát riêng lẻ nếu muốn. Bạn có thể tùy chỉnh từ Nhãn, Giá trị, Phần trăm hoặc Giá trị. Nếu bạn thêm nhãn lát cắt, thì bạn có thể định dạng kiểu phông chữ, kích thước, định dạng và màu sắc.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets

Trong phần Pie Slice, bạn có thể thay đổi màu của từng lát cắt bằng cách chọn từ danh sách thả xuống, sau đó chọn màu bên dưới. Bạn cũng có thể sử dụng Distance From Center để làm cho các lát cụ thể tách ra từ giữa biểu đồ.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets

Bạn có thể di chuyển biểu đồ bằng cách chọn và kéo biểu đồ đến nơi bạn muốn. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước biểu đồ bằng cách kéo góc. Nếu bạn muốn xóa biểu đồ, tải xuống, xuất bản, sao chép hoặc di chuyển biểu đồ hoặc thêm văn bản thay thế, hãy nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của biểu đồ.

Cách tạo biểu đồ tròn trong Google Sheets

 

Xem thêm:  Cách khắc phục Lỗi “Googlebot cannot access CSS and JS files” trong WordPress
0/5 (0 Reviews)