Cách thay đổi số lượng bài viết được hiển thị trên trang blog WordPress của bạn?

Cách thay đổi số lượng bài viết được hiển thị trên trang blog WordPress của bạn?

Trên trang wordpress đa phần các bài viết sẽ được hiển thị một số lượng nhất định chứ không phải là toàn bộ các bài viết trên wordpress sẽ được hiển thị toàn bộ.

Vd: Bạn viết 100 bài trên blog wordpress không có nghĩa là nó sẽ hiển thị cả 100 bài trên trang chủ của bạn.

Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể thay đổi hiển thị theo ý muốn của mình như sau:

1. Cách thay đổi số lượng bài viết theo ý muốn:

Khi đăng ký xong hosting khởi tạo website wordpress các bạn sẽ vào phần Setting >> Redding

Các bạn có thể thay đổi số lượng post tối đa tại phần “blog pages shows at most”

2. Nên để hiển thị tối đa bao nhiêu bài viết trên trang blog

Theo mình cái này còn tuỳ vào độ dài của website của bạn nhưng trung bình thường mọi người vẫn để từ 10 – 12 post trên ttang homepage là hợp lý nhất.