animatedgifwp

Cách thêm ảnh động GIF trong WordPress

1. Lý do tại sao ảnh động lại thành ảnh tĩnh trong wordpress?

WordPress đi kèm với một trình tải lên phương tiện dễ sử dụng cho phép bạn thêm hình ảnh vào các bài đăng hoặc trang WordPress của mình. Khi bạn tải lên một hình ảnh bằng trình tải lên phương tiện, WordPress sẽ tự động tạo một số bản sao của hình ảnh đó với các kích thước khác nhau.

Có ba kích thước hình ảnh WordPress mặc định : hình thu nhỏ, trung bình và lớn. Nó cũng giữ cho hình ảnh gốc của bạn ở kích thước đầy đủ.

multiplecopies

2. Thêm ảnh động GIF đúng cách trong WordPress

Đầu tiên, bạn cần chỉnh sửa bài đăng hoặc trang mà bạn muốn thêm GIF động và nhấp vào nút Add media

addmedia

Bạn chỉ cần chọn tệp GIF động từ máy tính của bạn để tải lên.

selectfullsize

Sau đó nhấp vào nút ‘Chèn vào bài đăng’ để tiếp tục.WordPress bây giờ sẽ chèn GIF động của bạn vào trình chỉnh sửa bài đăng.

animatedgifinpost

* Mẹo bổ sung khi sử dụng GIF động trong WordPress

Ảnh GIF động thường có kích thước tệp lớn hơn các tệp hình ảnh khác do đó nó chiếm khá nhiều dung lượng hosting. Cũng bởi vì chúng chứa một số hình ảnh nén được sử dụng làm khung để tạo hoạt ảnh.

Nếu bạn sử dụng nhiều ảnh GIf thì các bạn có thể sử dụng plugin  Giphypress nó khá là hữu ích đấy.