Cách thêm favicon vào blog wordpress

Cách thêm favicon vào blog wordpress

Favicon (viết tắt của biểu tượng yêu thích), còn được gọi là biểu tượng phím tắt, biểu tượng trang web, biểu tượng URL hoặc biểu tượng dấu trang, là một tệp chứa một hoặc nhiều biểu tượng nhỏ, phổ biến nhất là 32 × 32 pixel, được liên kết với một trang web cụ thể. Một nhà thiết kế web có thể tạo một biểu tượng như vậy và cài đặt nó vào một trang Web (hoặc trang Web) bằng nhiều cách nhưng đơn giản bạn có thể sử dụng nó theo cách như sau:

Đầu tiên bạn chỉ cần thêm dòng này vào function.php sau đó lưu nó lại.

function blog_favicon() { ?>
<link rel=”shortcut icon” href=”<?php echo bloginfo(‘stylesheet_directory’) ?>/images/favicon.png” >
<?php }
add_action(‘wp_head’, ‘blog_favicon’);

 

Lưu ý là cần phải thay đổi địa chỉ url favicon của bạn vào nhé.

ĐÓ là cách đơn giản nhất tuy nhiên nếu bạn nào muôn muốn động vào code có thể sử dụng qua plugin như sau:

1) Tải xuống plugin All in One Webmaster .

2) Đặt mã dưới đây vào Phần tiêu đề. Thay đổi liên kết trỏ đến biểu tượng favicon của bạn.

<link rel=”icon” type=”image/x-icon” href=”https://abc.com/favicon.ico” />
<link rel=”shortcut icon” type=”image/x-icon” href=”https://abc.com/favicon.ico” />

OK như vậy là đã xong bạn có thể tự chèn được favicon vào trong web rồi- chúc các bạn thành công.