Cập nhật link ảnh và URL trong WordPress

Cập nhật link ảnh và URL trong WordPress

Khi bạn thay đổi tên miền cho website hoặc thư mục có chứa các nội dung hình ảnh, đường dẫn trên website sử dụng wordpress. Web mới của bạn sẽ không thể tự động cập nhật link của hình ảnh, dẫn đến việc website mới không thể hiện thị hình ảnh. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng plugin Velvet Blues Update URLs để thực hiện thay đổi hàng loạt link cũ sang link mới chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trước tiên, bạn vào mục Plugin trong quản trị, sau đó tải plugin có tên Velvet Blues Update URLs, kích hoạt plugin và làm theo hướng dẫn hình dưới đây.

cap-nhat-link-anh-trong-wordpress

Nhấn vào Update URLs để tiến hành nhập link cũ và link mới cần cập nhật (hình dưới).

cap-nhat-link-anh-trong-wordpress-plug

Sau khi đã nhập link cũ và link mới thì nhấn Update URLs NOW. Đợi 1 vài phút để cập nhật, thời gian ít nhiều tùy thuộc vào độ lớn dữ liệu của website.

Chúc bạn thành công!