Cấu hình nhận và gửi Email cho IPhone

Cấu hình nhận và gửi Email cho IPhone

1. Một số điều cần biết về Email.

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn.

 • Địa chỉ máy chủ nhận và gởi email: pop.tên miền hoặc imap.tên miền và smtp.tên miền hay đơn giản chỉ là mail.tên miền.
 • Địa chỉ vào website WebMail:
 • Dịch vụ Email theo Web Hosting: https://cloudmail.emailserver.vn/webmail/
 • Dịch vụ Email Hosting chuyên dụng (Email Plus – Email Server): http://mail.tên miền
 • Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập: name@example.com.vn (cụ thể trong ví dụ bên dưới chúng tôi sử dụng địa chỉ info@longhm.name.vnđể tiện cho bạn hình dung).

2. Cấu hình iPhone

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập email sử dụng máy iPhone. Cho đến thời điểm của bài viết này, máy iPhone có nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.

 • Trên màn hình chính, nhấp biểu tượng Settings.
 • Trong màn hình Settings, nhấp vào mục Mail,Contacts,Calendars.
 • Nhấp mục Add Account…
 • Nhấp vào mục Other.
 • Nhấp vào mục Add Mail Account.
 • Chúng ta thực hiện khai báo các thông tin.
 • Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ nhưng không nên bỏ dấu tiếng việt.
 • Email: Địa chỉ email được cấp.
 • Password: Mật khẩu bạn được cấp.
 • Description: Tên tài khoản email này, bạn có thể đặt là tên công ty hoặc dùng ngay tên miền đã đăng ký.
 • Tùy theo nhu cầu sử dụng, chúng ta lựa chọn giữa 2 loại giao thức IMAP hay POP.
 • Trong nội dung Incoming Mail Server và Outgoing Mail Server, các bạn cấu hình thông tin của máy chủ gửi nhận mail.
 • Host Name: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email: chúng tôi sử dụng giao thức IMAP với máy chủ imap.emailserver.vn.
 • User Name: Nhập lại chính xác địa chỉ e-mail của bạn.
 • Password: Mật khẩu bạn được cấp.
 • Sau khi nhập thông tin, màn hình của bạn nhìn như sau:
 • Nhấp vào Details >>> Trust để xác thực SSL trên máy chủ gửi nhận thư.
 • Hoặc bạn có thể nhấp vào Continue để hoàn tất cấu hình và bỏ qua vấn đề xác thực SSL >>> Nhấp nút Save
 • để hoàn tất cài đặt.
 • Trường hợp bạn không muốn sử dụng SSL trong quá trình giao dịch Email thì:
 • Nhấp vào mục Settings tương ứng với tài khoản bạn vừa tạo.
 • Nhấp Advanced.
 • Rê nút Use SLL sang chế độ OFF ở cả 2 vùng Incoming Uses SSL và Outgoing Use SSL. Chọn chế độ Authentication = Password ở cả 2 vùng vừa nêu.