kinh-nghiem-thuc-tien-ban-than-khi-di-xin-viec-seo1

Chính thức xóa ranh giới về giá giữa tên miền.vn và tên miền quốc tế

Ngày 10/11/2016,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ”.vn” (tên miền “.vn”) và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

kinh-nghiem-thuc-tien-ban-than-khi-di-xin-viec-seo1

Thông tư 208/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam. Thông tư 208/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mức phí của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” quy định tại Thông tư 208 mà các chủ thể khi đăng ký sử dụng nộp về ngân sách nhà nước đã tiệm cận, thậm chí là rẻ hơn mức phí của TMQT (.com, .net,…). Như vậy, ranh giới mức phí khởi điểm của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” với mức phí các tên miền quốc tế khác về cơ bản đã đồng nhất; Đây có thể nói là bước chủ động hội nhập về phí và lệ phí tài nguyên Internet, phá vỡ các rào cản, tạo bước đột phá để phát triển Internet cũng như CNTT, thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các chủ thể đăng ký tên miền quốc gia .vn với mức phí như tên miền quốc tế nhưng giá trị sử dụng cao hơn rất nhiều lần (độ an toàn bảo mật cao, tốc độ truy vấn nhanh, không lo bi mất sau khi đăng ký sử dụng…) như tên miền quốc tế. Các chủ thể đăng ký sử dụng tên miền .vn dễ dàng tiếp cận, lựa chọn sử dụng tại các Nhà đăng ký tên miền quốc gia được công bố trên website www.nhadangky.vn .

Leave a Reply