ms-access-2007

Giáo trình hướng dẫn sử dụng MS Access 2007

Access cung cấp môi trường với các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin. Sử dụng Access, bạn có thể thực hiện được các nhiệm vụ quản trị dữ liệu khó khăn. Chương này là bước đầu tiên trong quá trình học và làm quen với các thuật ngữ cơ sở, cũng như cách để khởi động và thoát khỏi Access. Bạn sẽ được trợ giúp và nắm vững đại cương về những gì có thể làm với Access.

[embeddoc url=”https://tinhocvanphong.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/giao_trinh_access_2007_toan_tap_SomVzrxfBC_20130411030034_577.docx” download=”none” viewer=”microsoft”]

0/5 (0 Reviews)
Xem thêm:  MS Access - Bài 2: Sử dụng môi trường Access

Leave a Reply