powerpoint

Giáo trình hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2007

MS PowerPoint 2007 là một phần của bộ Microsoft Office 2007. PowerPoint giúp ta dễ dàng tạo nên các bài trình chiếu/báo cáo sinh động và lôi cuốn.

Trả lời