MailingServicesGraphic

Hiểu lỗi email tên miền và thông báo lỗi có thể gặp phải khi sử dụng

Bài viết dưới đây là một số lỗi khi sử dụng email tên miền mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ mail. Cụ thể như sau:

1. Lỗi Mailbox is full

Hầu hết các hệ thống đều có giới hạn về số lượng email được phép cư trú trên máy chủ cho mỗi người dùng và khi đạt đến giới hạn đó, do không có chỗ để chấp nhận thư đến mới nên chúng báo lỗi.

<user@example.com>: User is over the quota. You can try again later.

<user@example.com>: host in7.example.com said:
552 <user@example.com>… Mailbox is full

Mailbox limit exceeded while appending message
550 <user@example.com>… Can’t create output

<user@example.com>: host mail9.example.com said:
552 Requested mail action aborted: exceeded storage allocation

Về cách fix rất đơn giản bạn chỉ cần xóa tin nhắn cũ khỏi máy chủ hoặc nâng cấp dịch vụ email là ổn.

2. Lỗi “Message exceeds size limit”

<user1@example.com>: host host.example.com said:
552 Message size exceeds fixed maximum message size (5000000)<user@example.com>: host mx2.mail.example.com said:
552 message size exceeds maximum message size

<user@example.com>: host mx01.example.com said:
552 Message size exceeds fixed maximum message size: 5242880 bytes

Những lỗi này có nghĩa là kích thước của thư, bao gồm tất cả văn bản và tệp đính kèm, vượt quá giới hạn kích thước mỗi thư tối đa của tên miền – về cơ bản, email của bạn quá lớn để được chấp nhận. Bạn nên cố gắng giảm kích thước của tin nhắn hoặc cố gắng chia email thành các phần nhỏ hơn và gửi lại.

3. Lỗi “Improper forwarding causing mail loop”

554 Too many hops 27 (25 max): from <user@firstdomain.com>
via mail.firstdomain.com, to <sameuser@seconddomain.com>

Lỗi này gọi là lỗi “vòng lặp thư”: Người dùng có hai tài khoản, chuyển tiếp cho nhau, điều này tạo ra một vòng lặp vô tận.

3. Lỗi người dùng không xác định “User Unknown

Tài khoản bạn đang cố gắng gửi thư không còn tồn tại – có thể đã bị tắt hoặc bạn có thể đã viết sai tên người dùng hoặc tên miền (đảm bảo bạn kiểm tra cẩn thận các thông báo lỗi email). Ví dụ:

<user@example.com>: host host.example.com said:
550 <user@example.com>… User unknown<user@example.com>: host mail7.example.com said:
550 Requested action not taken: mailbox unavailable

<user@example.com>: host mail.example.com said:
550 5.1.1 <user@example.com> is not a valid mailbox

<user@example.com>: Sorry, no mailbox here by that name. (#5.1.1)

<user@example.com>: host example.com said:
550 Invalid recipient <user@example.com>

The message that you sent was undeliverable to the following:
user@example.com (user not found)

Nếu bạn nhận được một người dùng không xác định bị trả lại và bạn đã kiểm tra để đảm bảo địa chỉ là chính xác, điều tiếp theo bạn nên làm là cố gắng liên hệ với người mà bạn đang cố gắng gửi email bằng các phương tiện khác.

4. Lỗi “Domain Error Messages”

Kết nối đã hết thời gian / Kết nối bị từ chối:

<user@172.16.22.213>: connect to 172.16.22.213: Connection timed out

Thông báo “kết nối bị từ chối” hoặc “hết thời gian kết nối” thường xuất phát từ khối lượng thư lớn được xử lý tại thời điểm nhận được tin nhắn của bạn. Điều này có thể là do máy chủ nhận được nhiều thư hơn sau đó được sử dụng. Hoặc máy chủ bị DDOS do mailbomb chẳng hạn hoặc sự cố thiết lập nội bộ, khiến máy chủ thư của tên miền từ chối kết nối.

5. Lỗi Domain Not Found

<sheabu@domain.com>: Name service error for domain domain.com:
Host not found, try again

Lỗi “không tìm thấy tên miền” có nghĩa là tên miền mà bạn đã gửi tin nhắn không tồn tại. Thông thường, điều này có nghĩa là bạn đã viết sai tên miền.

6. Relay Access Denied

<receipient@example.com> host wormwood.example.com said:
554 <receipient@example.com>: Recipient Address rejected:
Relay access denied

Lỗi này cho biết rằng tin nhắn bạn gửi cho 1 số mail yahoo.com và máy chủ của họ không chấp nhận thư cho yahoo.com, nên tin nhắn đã bị từ chối.

7. Anti-Spam Error Messages

<user@example.com>: host ntserver.example.com refused to talk to me:
550 Permission deniedor contains a creative note, such as:

<user@domain.net>:
connect to domain.net: 550 Connection refused – we hate spammers!

Những lỗi này có nghĩa là tên miền của nhà cung cấp của bạn (hoặc cụ thể là địa chỉ email của bạn) được liệt kê rõ ràng là một người gửi thư rác đã biết trong danh sách đen.

Hầu hết bạn sẽ cần liên hệ với quản trị viên hệ thống để xóa khỏi dánh sách bị spam.

OK vậy bên trên là một số lỗi cơ bản mà bạn cần biết về lỗi email tên miền bạn cần biét – chúc các bạn thành công.