mostusefulwordpresskeyboardshortcuts

Hơn 85 phím tắt tiết kiệm thời gian hữu ích nhất cho WordPress

Dưới đây là một số phím tắt tiêu chuẩn của WordPress mà bạn có thể sử dụng để tăng tốc độ và hiệu quả. Chúng hoạt động với cả trình chỉnh sửa WordPress và trình chỉnh sửa cổ điển cũ .

1. Phím tắt WordPress cho người dùng Windows:

 • Ctrl + c = Sao chép
 • Ctrl + v = Dán
 • Ctrl + b = In đậm
 • Ctrl + i = In nghiêng
 • Ctrl + x = Cắt
 • Ctrl + a = Chọn tất cả
 • Ctrl + z = Hoàn tác
 • Ctrl + s = Lưu các thay đổi của bạn
 • Ctrl + p = In
 • Ctrl + u = Gạch chân văn bản đã chọn
 • Ctrl + k = Chuyển văn bản đã chọn thành liên kết
 • Alt + Shift + x = Hiển thị văn bản đã chọn bằng phông chữ liền mạch
 • Alt + Shift + h = Hiển thị phím tắt (Hiển thị trợ giúp này)

Phím tắt WordPress cho người dùng Mac:

 • Command + c = Sao chép
 • Command + v = Dán
 • Command + b = Bold
 • Command + i = In nghiêng
 • Lệnh + x = Cắt
 • Command + a = Chọn tất cả
 • Command + z = Hoàn tác
 • Command + s = Lưu các thay đổi của bạn
 • Command + p = Print
 • Command + u = Gạch chân văn bản đã chọn
 • Command + k = Chuyển văn bản đã chọn thành liên kết
 • Option + Control + x = Hiển thị văn bản đã chọn bằng phông chữ liền mạch
 • Option + Control + h = Hiển thị phím tắt (Hiển thị trợ giúp này)

nếu bạn không nhớ các câu lệnh phím tắt – để xem Phím tắt các bạn có thể bấm Alt + Shift + h ( Option + Control + h cho Mac)

displaywordpresskeyboardshortcutsoption (1)

2. Tiết kiệm thời gian Phím tắt Gutenberg cho WordPress Block Editor

Trình chỉnh sửa WordPress Gutenberg mới là trình chỉnh sửa trong đó bạn sử dụng các khối khác nhau để tạo nội dung. Dưới đây là các phím tắt Gutenberg hữu ích nhất mà bạn có thể sử dụng.

Phím tắt Gutenberg cho người dùng Windows:

 • Enter = Thêm một khối mới
 • Ctrl + Shift + d = Sao chép (các) khối đã chọn
 • Alt + Shift + z = Xóa (các) khối đã chọn
 • Ctrl + Alt + t = Chèn một khối mới trước (các) khối đã chọn
 • Ctrl + Alt + y = Chèn một khối mới sau (các) khối đã chọn
 • / = Thay đổi loại khối sau khi thêm một đoạn mới
 • Esc = Xóa lựa chọn
 • Ctrl + Shift + z = Làm lại lần hoàn tác cuối cùng của bạn
 • Ctrl + Shift +, = Hiển thị hoặc ẩn thanh cài đặt
 • Alt + Shift + o = Mở menu điều hướng khối
 • Alt + Shift + n = Điều hướng đến phần tiếp theo của trình chỉnh sửa
 • Alt + Shift + p = Điều hướng đến phần trước của trình chỉnh sửa
 • Alt + F10 = Điều hướng đến thanh công cụ gần nhất
 • Ctrl + Shift + Alt + m = Chuyển đổi giữa Trình chỉnh sửa trực quan và Trình chỉnh sửa mã

Phím tắt Gutenberg cho người dùng Mac:

 • Enter = Thêm một khối mới
 • / = Thay đổi loại khối sau khi thêm một đoạn mới
 • Command + Shift + d = Sao chép (các) khối đã chọn
 • Control + Option + z = Xóa (các) khối đã chọn
 • Command + Option + t = Chèn một khối mới trước (các) khối đã chọn
 • Command + Option + y = Chèn một khối mới sau (các) khối đã chọn
 • Esc = Xóa lựa chọn
 • Command + Shift + z = Làm lại lần hoàn tác cuối cùng của bạn
 • Command + Shift +, = Hiện hoặc ẩn thanh cài đặt
 • Option + Control + o = Mở menu điều hướng khối
 • Option + Control + n = Điều hướng đến phần tiếp theo của trình chỉnh sửa
 • Option + Control + p = Điều hướng đến phần trước của trình chỉnh sửa
 • fn + Option + F10 = Điều hướng đến thanh công cụ gần nhất
 • Command + Option + Shift + m = Chuyển đổi giữa Visual và Code Editor

Phím tắt cho Trình chỉnh sửa WordPress Cổ điển

Nếu bạn vẫn đang sử dụng trình soạn thảo WordPress cổ điển , thì bạn thực sự đang bỏ lỡ rất nhiều tính năng mới thú vị và trải nghiệm viết nhanh hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất hoặc chỉ cần hủy kích hoạt plugin trình chỉnh sửa cổ điển.

Tuy nhiên, nếu bạn phải sử dụng trình chỉnh sửa cổ điển cũ, thì bạn có thể tận dụng các phím tắt này.

Trình chỉnh sửa WordPress cổ điển hỗ trợ tất cả các phím tắt WordPress tiêu chuẩn được đề cập ở đầu bài viết này và một số phím tắt khác được cung cấp bên dưới.

Phím tắt Bàn phím Trình chỉnh sửa Cổ điển dành cho Windows:

 • Ctrl + y = Làm lại
 • Alt + Shift + [number] = Chèn kích thước tiêu đề, ví dụ: Alt + Shift + 1 = <h1>, Alt + Shift + 2 = <h2>.
 • Alt + Shift + l = Căn trái
 • Alt + Shift + j = Căn đều văn bản
 • Alt + Shift + c = Căn giữa
 • Alt + Shift + d = Gạch ngang
 • Alt + Shift + r = Căn phải
 • Alt + Shift + u = Danh sách không theo thứ tự
 • Alt + Shift + a = Chèn liên kết
 • Alt + Shift + o = Danh sách số
 • Alt + Shift + s = Xóa liên kết
 • Alt + Shift + q = Trích dẫn
 • Alt + Shift + m = Chèn hình ảnh
 • Alt + Shift + t = Chèn thêm thẻ
 • Alt + Shift + p = Chèn thẻ Ngắt trang
 • Alt + Shift + w = Chế độ viết không bị phân tâm toàn màn hình trong chế độ biên tập trực quan
 • Alt + Shift + f = Viết không bị phân tâm toàn màn hình ở chế độ văn bản thuần túy

Phím tắt Bàn phím Editor Cổ điển cho người dùng Mac

 • Command + y = Làm lại
 • Command + Option + [number] = Chèn kích thước tiêu đề, ví dụ: Alt + Shift + 1 = h1, Alt + Shift + 2 = h2
 • Command + Option + l = Căn trái
 • Command + Option + j = Justify Text
 • Command + Option + c = Căn giữa
 • Command + Option + d = Gạch ngang
 • Command + Option + r = Căn phải
 • Command + Option + u = Danh sách không theo thứ tự
 • Command + Option + a = Chèn liên kết
 • Command + Option + o = Danh sách số
 • Command + Option + s = Xóa liên kết
 • Command + Option + q = Trích dẫn
 • Command + Option + m = Chèn hình ảnh
 • Command + Option + t = Chèn thêm thẻ
 • Command + Option + p = Chèn thẻ ngắt trang
 • Command + Option + w = Chế độ viết toàn màn hình không bị phân tâm trong chế độ chỉnh sửa trực quan
 • Command + Option + f = Viết không bị phân tâm toàn màn hình ở chế độ văn bản thuần túy

Phím tắt WordPress cho màn hình nhận xét

Nếu bạn nhận được nhiều nhận xét, thì bạn có thể nhanh chóng kiểm duyệt nhận xét bằng cách sử dụng phím tắt để quản lý nhận xét. Tuy nhiên, các phím tắt này không được bật theo mặc định.

Để bật các phím tắt này, bạn cần đi tới Người dùng »Hồ sơ của bạn và chọn hộp kiểm Phím tắt.

Bật phím tắt để kiểm duyệt nhận xét trong WordPress

Sau đó, bạn cần nhấp vào nút Lưu Hồ sơ và quay lại màn hình nhận xét trong khu vực quản trị. Các phím tắt có sẵn là:

 • J = Nhận xét tiếp theo (di chuyển lựa chọn hiện tại xuống)
 • K = Nhận xét trước (di chuyển lựa chọn hiện tại lên)
 • A = Phê duyệt nhận xét
 • U = Nhận xét không được phê duyệt
 • D = Xóa nhận xét
 • R = Trả lời bình luận
 • Q = Chỉnh sửa nhanh nhận xét
 • Z = Khôi phục nhận xét từ Thùng rác hoặc Hoàn tác nếu bạn Xóa nhận xét

Để chọn nhiều nhận xét, nhấn X để kiểm tra nhận xét đã chọn và nhấn phím J hoặc K để chuyển đến nhận xét tiếp theo hoặc trước đó. Khi bạn đã chọn nhiều nhận xét, bạn có thể sử dụng các phím tắt này để thực hiện các tác vụ hàng loạt:

 • Shift + A = Phê duyệt các nhận xét đã chọn
 • Shift + D = Xóa nhận xét đã chọn
 • Shift + U = Không chấp thuận các nhận xét đã chọn
 • Shift + T = Chuyển các nhận xét đã chọn vào thùng rác
 • Shift + Z = Khôi phục các bình luận đã chọn từ thùng rác